Search
Close this search box.

Serious games

​Hoe werkt een serious game?

Spelen en leren hebben veel met elkaar te maken. Kinderen leren door te spelen en door dingen uit te proberen. In een maatschappij met regels, waarden en normen zijn we het spelen wat kwijtgeraakt. Maar spelen is nieuwe dingen uitproberen, om te weten hoe iets werkt en wat niet. Ook geven onze hersenen een stofje af op het moment dat we nieuwe dingen leren en daardoor voelt het goed. Bij serious games kom je steeds problemen tegen die je moet oplossen. Het succesvolle gevoel, dat je zelf hebt bedacht hoe je dit probleem kon oplossen, geeft een belonend gevoel!

Serious games

Onze games met acteurs zijn leuk, spannend en effectief. De reality-check!

Een game met trainingsacteurs is een zeer effectieve en prettige manier van leren met collega’s of team. Een game is een dynamische praktijksimulatie waarbij je een halve dag of een hele dag kunt oefenen rond een thema en/of verandering. De deelnemers verrichten naar gelang het doel, allerlei taken en zien zich voor diverse opdrachten geplaatst. Doen en ervaren, afgewisseld met reflectie. 

Wanneer een (serious) game inzetten?

Een game of praktijksimulatie is zeer geschikt als onderdeel van een verandering- of opleidingstraject. Deelnemers oefenen zeer actief, denken na, experimenteren en nemen beslissingen in een gefingeerde omgeving. Ze ervaren of krijgen te horen wat het effect is van hun gedrag, aanpak, beslissingen of advies. Naast effectieve leerervaringen is een game ook een teambeleving. 

Games zijn voor allerlei zaken te gebruiken, zoals:

  • Het oefenen van vaardigheden. 
  • Het werken met competenties. 
  • Het uitproberen van een nieuwe werkwijze in verband met nieuwe ontwikkelingen intern, extern, bij klanten of op de markt. 
  • De samenwerking binnen een team of afdeling versterken en de inzetbaarheid vergroten.

“Wat een leuke dag! Veel geleerd en mijn collega’s op een andere manier leren kennen. Het gezamenlijk en alleen werken aan casussen was heel leerzaam.”

Serious games table

Hoe werkt een game met acteurs?

Er wordt meestal in kleine groepjes of teams gewerkt, waardoor er echt sprake is van individuele aandacht. Door een competitie-element als speelse factor in te brengen, is het werken aan de diverse opdrachten leerzaam én spannend! Bovendien werkt een game zeer resultaatgericht. Je wilt het als team immers goed doen.  

Bij de games die wij verzorgen werken we met trainingsacteurs. Zij zullen er door hun rol en spel voor zorgen dat je direct in de praktijksituatie ‘getrokken’ wordt. Ook krijg je van hen direct mondeling of schriftelijk feedback, zodat je deze direct voor het volgend onderdeel van de game kunt gebruiken. Je leert sneller! De game wordt altijd geleid door een deskundige begeleider die niet alleen verantwoordelijk is voor de logistiek van de dag, maar ook gericht is op je persoonlijke leerdoelen.

“Hoe krijg je medewerkers mee binnen een organisatie die aan een veranderende opdracht werkt? Een opdracht die een gedrags- en cultuurverandering van de mensen vraagt? Door het gewoon te gaan doen! Te ervaren wat dat van je vraagt. Met de inzet van een serious game hebben medewerkers ontdekt wat het ‘nieuwe’ werken inhoudt en oplevert. De trainingsacteurs hebben daar een geweldige bijdrage aan geleverd. Door de juiste vragen te stellen, medewerkers aan het denken te zetten en te inspireren.

Hetsen & Visschers heeft een serious game ontwikkeld die exact aansloot bij onze vraag. Inhoudelijk heeft het team van Hetsen & Visschers iets heel moois neergezet, de juiste acteurs geselecteerd en organisatorisch een hele grote bijdrage geleverd. Als je maanden later medewerkers nog hoort refereren aan de gesprekken met trainingsacteurs dan is er iets in gang gezet. Dank daarvoor!” – Marloes Visser, Werkplein Hart van West-Brabant 

Een serious game op maat!

Het kan zijn dat je een speciaal op jouw organisatie afgestemde game wilt. Maar misschien wil je juist liever een branchevreemde game, waarbij de nadruk ligt op specifieke vaardigheden die je wilt oefenen. We denken graag met je mee!