Search
Close this search box.

Regietheater

Regietheater, onze aanpak is prikkelend, inhoudelijk en met humor!

Interactief regietheater houdt de deelnemers een spiegel voor, nodigt uit tot discussie en maakt knelpunten zichtbaar. De deelnemers zijn samen actief betrokken in het aandragen van oplossingen en ander gedrag, die werken in de praktijk van alledag. Actie en reactie! Deelnemers ervaren interactief theater als informatief en zeer onderhoudend.

“De scène en jullie spel hebben goed aan de verwachtingen voldaan! Herkenbaar en goed neergezet, indringend zonder overdreven dramatiek.” 

Wanneer kunt u interactief regietheater inzetten?

Interactief regietheater of een regiescène(s) kun je inzetten bij interactieve bijeenkomsten, bedrijfstheater, trainingen en workshops, kick-off, seminars, studiedagen, congressen, een interactieve start van een trainingstraject, enz. Ook is deze interactieve regiewerkvorm erg geschikt als je afdeling en/of organisatie een thema of een andere werkwijze op een bijzondere manier onder de aandacht wilt brengen. 

Wil je regietheater inzetten tijdens een online bijeenkomst? Dat kan ook!

Voor wie?

Interactief regietheater is geschikt voor alle branches, doelgroepen en opleidingsniveaus. De grootte van de groep kan variëren van een kleinere trainingsgroep tot ook grotere groepen. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan bij grote groepen gekozen worden voor de ‘panelaanpak’ en/of een ervaren intermediair of moderator van ons bureau. Deze begeleidt het proces en de interactie met de zaal.

Welke thema's regietheater?

Alle thema’s en onderwerpen kunnen door ons in samenwerking met jou ontwikkeld worden tot bruikbare regiescènes. We hebben honderden bijeenkomsten succesvol verzorgd en altijd op maat en naar wens. We zijn daarom ervaren met een groot aantal thema’s voor vele doelgroepen en desgewenst organisatie breed van directie/management tot diverse functies werknemers. Zie onderaan aan deze pagina een opsomming van een aantal regiebijeenkomsten!

“Wat een inleving! Zo mooi gespeeld en zo raak. Heel herkenbaar en gedegen voorbereidt. Alles klopte. Het leek wel of de acteurs uit onze organisatie kwamen!”

Het bureau ontwikkelt en verzorgt bedrijfstheater en regietheater, soms ook in combinatie met illustratiescènes, terugspeeltheater e.d. bij bijeenkomsten, symposia en trainingen voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en thema’s. Een aantal opdrachten zoals bijvoorbeeld:

 • Regietheater ‘Feedback en Feedforward’ voor bijvoorbeeld diverse gemeenten, diverse Onderwijsorganisaties,
  Mainfreight, Waterleidingsmaatschappij Limburg, INOS, Edugroei, Edutalent, KMBV Thebe, Wim Bosman, ArboNed, Bartimeus, enz.
 • Regiescènes rond Veiligheid bij vele bedrijven o.a. Sabic, Urenco.
 • Regietheater ‘Laaggeletterdheid’ i.s.mPharos, Stichting L & S, bij trainingen, Symposia en Congressen, Ziekenhuizen, Gemeenten, Bibliotheken, Onderwijs, Kinderopvang, GGD, UWV enz.
 • Regietheater Verzuim, lifestyle, inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheidsmanagement bij diverse organisaties en bedrijven in opdracht van o.a. landelijke Arbodiensten, de Installatiesector, diverse grote en kleine gemeenten, de Zorgsector, Kamer van Koophandel, Scholen en Onderwijsinstellingen, Universitair Medisch Centrum, Erasmus Medisch Centrum, Gehandicaptensector, enz.
 • Interactieve bijeenkomsten ‘Dat geeft lucht’ i.s.m. Pharos t.b.v. diverse organisaties  en regietheater ‘Stoppen met roken’ voor grote bedrijven zoals Post NL. 
 • Regietheater tijdens teamdag ‘Gedragsverandering’ i.v.m. nieuw onderwijsconcept. 
 • Regietheater ‘Oudergesprekken’ of regietheater ‘Lastige gesprekken’ in opdracht van vele organisaties voor Kinderopvang, Basisonderwijs, ROC e.d.  
 • Regietheater ‘Aanspreken’, ‘Safetyday’, ‘Veiligheid en the Human Factor’, ‘Veiligheid en Leidinggeven’  t.b.v. diverse bedrijven in o.a. de Botlek in opdracht van o.a. D & F, Deltalinqs, AVR, Huntsman, Unilever, Dupond, AkzoNobel, Nufarm, Sabic, Eastmen, Urenco enz.
 • Interactieve bijeenkomst rond het thema ‘Alarmering en zelfredzaamheid’ Sitech.
 • Regietheater klantgerichtheid intern en extern, Klant-, leverancier relatie t.b.v. AKN welke ondersteunende diensten verleent aan omroeporganisaties AVRO, KRO, NCRV en de uitgeefkern Programmabladen AKN en t.b.v. ACSI Eurocampings.  
 • Regietheater Omgaan met agressie, Aanspreken, Korte Lontjes bij o.a. Kinderopvang, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, R.O.C.’s , Openbaar Vervoer, Sociale Diensten, Voedselbank, Gemeenten, Zwembaden, het Juridisch Loket, Zorginstellingen, N.S., Ouderenzorg, Agrarische Sector, Vertrouwenspersonen enz.
 • Het leveren van een bijdrage aan het project ‘Een wereld van verschil’ bij Siza. 
 • Loopbaanplanning, invloed uitoefenen op je carrière bij o.a. Cofely.
 • Afspraak is afspraak, Smartafspraken, feedback verzamelen, geven en ontvangen bij o.a. NIFT, Brighthouse, Imtech, Waterschappen. 
 • Vraagverheldering bij o.a. het Juridisch Loket en diverse Woningbouwverenigingen.
 • Regietheater ‘Overtuigend en enthousiasmerend partnerschap met werkgevers versterken’ bij SBCM A&O-fonds sociale werkvoorziening.  
 • Interactieve bijeenkomst “Versterking Communicatie” bij Acta Marine. 
 • Themadagen en studiedagen in de Zorg, Ziekenhuizen, Psychiatrie en organisaties voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking met regietheater belevingsgerichte zorg, klantgerichte zorg, vraaggerichte zorg, attitude/ attitudeverandering, grenzen in de zorg, , kwaliteit van leven, de patiënt/ de bewoner/ familieleden centraal, organisatieveranderingen/ een nieuwe wijze van werken, respectvol bejegenen, feedback geven en ontvangen, klantgerichtheid en klantvriendelijk zijn.
 • Het verzorgen van regietheater ‘Communicatie tussen ouders en zorgaanbieder’ t.b.v. Wooninitiatief 2×7.
 • Zorgloketten nieuwe stijl e.d. voor diverse zorginstellingen zoals zorg- en verpleegcentra, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicapten en instellingen voor kinderopvang.
 • Gespreksvoering, Dialoog trainingen, intimiteit, seksualiteit, agressie bij Organisaties verstandelijke beperkingen zoals o.a. Amarant, ASVZ, Altrecht.
 • Presenteren, Elevator Pitch, eerste indruk, overtuigend presenteren etc in diverse sectoren bij o.a. het Juridisch Loket, Cofely, individuele klanten. 
 • Regiescènes beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken bij Amgen, Onderwijs, Waterschappen enz.
 • Klantgerichtheid, competentiemanagement e.d. bij diverse organisaties, gemeenten, banken en bedrijven.
 • Regietheater Omgaan met allochtonen klanten, cliënten in de Thuiszorg, Kraamzorg.    
 • Regietheater rond hulpverlening aan incestslachtoffers, bijeenkomsten rondom Protocol Gedragscode en Sexueel misbruik bij diverse Scholengemeenschappen.
 • Regietheater Ouderenmishandeling en regietheater Kindermishandeling.
 • Landelijke studiedagen Slachtofferzorg (Invoering Wet Terwee) voor o.a. het Ministerie van Justitie.
 • Verzorgen van een interactieve regiescène tijdens het symposium ‘De oudere in beweging’.
 • Regietheater Respect, Omgangsvormen, Klantgerichtheid voor de diverse werknemersgroepen in Reïntegratiebedrijven zoals AMGROEP.
 • Regietheater Resultaat-, Ontwikkel- en Voortganggesprekken bij Politie, Universiteit en farmaceutische industrie.
 • Themabijeenkomsten rond wonen in opdracht van gemeenten en woningbouwcorporaties. 
 • Themabijeenkomsten rondom Performance Management, Resultaatgerichtheid, Competentiemanagement, Procesmanagement en Belangenmanagement bij o.a. ING en RABO.
 • Landelijke studiedagen voor de Politie o.a. Loopbaanbeleid voor vrouwen bij de politie en interne klantgerichtheid.
 • Flexibilisering en werkgelegenheid voor Unilever. 
 • Resultaatgericht werken in combinatie met KWH label bij woningbouwvereniging.
 • Presentatie medewerkers tevredenheidonderzoek bij Stadsdeel Gemeente Amsterdam.
 • Landelijk congres over Duurzaam Bouwen.
 • Een internationale conferentie bij de FNV  en een bijeenkomst arbeidsbeleving bij de FNV. 
 • Een grootschalige (600 mensen) verkooptraining in de reisbranche en verkooptraining bij Burger King.
 • De behandeling van daders van seksuele delicten van de Reclassering. 
 • Themadagen Veiligheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.
 • Zelfstandig functionerende teams voor Albert Heijn en Kinderopvangcentra.
 • Innovatiestrategieën voor de NIZW.
 • Een aantal bijeenkomsten rondom Protocol Gedragscode en Sexueel misbruik bij diverse Scholengemeenschappen, bijeenkomsten m.b.t. het thema “pesten” in het onderwijs.
 • Themabijeenkomsten voor beheerders van buurthuizen rond met regietheater lastige situaties.        
 • Themabijeenkomsten voor vrijwilligers rond moeilijke situaties.
 • Thema bijeenkomsten voor vrijwilligers bij Slachtofferhulp.
 • Themabijeenkomsten voor vrijwilligers in Zorgcentra en Ziekenhuizen. 
 • Regietheater Diversiteit en Genderpatronen zichtbaar maken bij diverse bedrijven, organisaties, ziekenhuizen, symposia.
 • Verzorgen van scholingsbijeenkomst ‘Waarom moeten we dat? Het gaat toch goed zo’ voor Wooninitiatief Sizoo.