Search
Close this search box.

Coaching

Verandering door coaching op maat!

Directieleden, managers en medewerkers zijn aangenaam verrast over het effect van deze individuele coaching of coaching in kleine groepjes. De trainingsacteur of trainer-acteur als sparringpartner en oefenmateriaal. De directie, manager, leidinggevende in soloposities zoals bijv. in het onderwijs of groot bedrijf ervaren dat het fijn is om te kunnen sparren Ook medewerker kunnen op deze manier moeilijke situaties, op een veilige manier, praktisch oefenen. 

Coachen bij de leerwens

De coachee kan na bewustwording van opvattingen, gedragingen en/of belemmeringen al doende verschillende opties uitproberen. Hij/zij kan oefenen met nieuw gedrag, vaardigheden aanscherpen en gedragsalternatieven uitproberen. Het werk van alledag is het uitgangspunt in de leersituatie. Afhankelijk van de vraag en de leerwensen van de deelnemer wordt de coachingstijl steeds aangepast.  Bijvoorbeeld oplossingsgericht coachen, provocatief coachen, wandelend coachen of een combinatie van coachingsstijlen.

“In 2 sessies” zijn al grote veranderingen te zien bij onze medewerker. Dit hadden we niet kunnen bedenken.”

Wat is uw wens?

 • Individuele coaching of coaching in kleine groepjes?
 • Een dagdeel of een langer traject?
 • Op de werkplek of juist niet?
 • Uw bedrijf, afdeling of meerdere kandidaten coachen door ‘inloopuren of inloopdagdelen’ te organiseren?
 • Coaching na een e-learning traject om het geleerde goed te borgen?

Alle thema’s zijn mogelijk: Van ‘Hoe geef ik leiding’ tot ‘Hoe presenteer ik mezelf, het product of mijn bedrijf’. ‘Hoe ga ik effectief om met die medewerker’ tot ‘Omgaan met lastige (agressie) situaties’ en ‘Moeilijke oudergesprekken’.

Coaching

Bij coachen is veel mogelijk

In samenspraak met de trainer en/of klant en deelnemer worden de doelen en leerwensen van de medewerker(s) besproken. Het oefenen staat centraal, ondersteunt door passende theorie. Afhankelijk van de leerbehoefte kan coachen op de werkplek zelf heel nuttig zijn. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het coachen van bijvoorbeeld balie- of receptiepersoneel in het klantgericht telefoneren of het coachen van verkopers tijdens verkoopgesprekken.

Training Persoonlijke Effectiviteit

In een korte sessie aan de slag op een prettige en effectieve manier. Meteen stappen vooruit maken en nieuwe inzichten krijgen. Dit is ook mogelijk in een 1-op-1 coaching.  

 1. Persoonlijke ontwikkeling. 
 2. Je authenticiteit versterken, meer grip op jezelf.
 3. Inzicht in jezelf en je kwaliteiten. 
 4. Inzicht in de ander en de interactie met de ander versterken.
 5. Positief nee zeggen, Timemanagement.
 6. Communicatie en Gespreksvaardigheden vergroten.

Laaggeletterdheid