Diversiteit in profielen

We hebben in ons team een grote diversiteit aan expert trainingsacteurs en (co)-trainers!

  • Mannen en vrouwen 
  • Jongere en oudere trainingsacteurs en (co)-trainers 
  • Allochtone en autochtone trainingsacteurs en (co)-trainers
  • Meertalige trainingsacteurs en (co)-trainers.
  • Trainingsacteurs en (co)-trainers die affiniteit en werkervaring hebben binnen het bedrijfsleven, de zorgsector, de (zakelijke) dienstverlening, de medische sector, het onderwijs, de vervoerssector en/of (semi-)overheidssector.
  • Expert trainingsacteurs en (co)-trainers zoals bijvoorbeeld (co)trainer/trainingsacteur agressie, (co)trainer/trainingsacteur diversiteit en interculturele communicatie, (co)trainer/trainingsacteur communicatie,
    (co)trainer/trainingsacteur leidinggeven, (co)trainer/trainingsacteur feedback, (co)trainer/trainingsacteur gespreksvaardigheden verzuim, (co)trainer/ trainingsacteur assessment, (co)trainer/trainingsacteur veiligheid,(co)trainer/ trainingsacteur laaggeletterdheid, (co)trainer/trainingsacteur lastige oudergesprekken enz. enz. 

Dát maakt dat kennis, spel en inhoud geloofwaardig is voor de deelnemers. 

Wij geloven niet dat iedere acteur past op iedere opdracht! Vandaar dat we een goede match belangrijk vinden.

"Ik ben erg blij met de samenwerking. Het loopt goed, een hele geruststelling wanneer je weet dat het onderdeel met de acteur zo goed uit de verf komt. Deelnemers leren er heel veel van!"

Meer informatie over de inzet van trainingsacteurs?

Meer informatie over de inzet van (co-)trainers?