Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en...

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en omgaan met stress

Onze trainingsacteurs en co-trainers worden vaak ingezet bij de training Stresshantering of training Stressmanagement door Arbodiensten en bedrijven. Inzichten in en het leren omgaan met stress en het tijdig herkennen van stress signalen kan uitval voorkomen en de werksfeer verbeteren. Veel arbodiensten hebben hiermee te maken in hun contacten met bedrijven, onderwijs, ziekenhuizen e.d. We ondersteunen de trainers, vertrouwenspersonen e.a. graag hierin. 

Samen aan de slag met de diverse gesprekken en casussen. 

 • Wat is stress?
 • Heb je als leidinggevende te maken met stress op de afdeling of medewerkers die stress signalen geven? 
 • Geven medewerkers grenzen aan of vinden ze dat lastig met risico van uitval?
 • Hoe kun je de diverse stress signalen herkennen en hoe hiermee om te gaan? 
 • Hoe kunnen medewerkers stress signalen onderkennen en beter hanteren? 
 • Hoe voer je als leidinggevende een preventief gesprek met een medewerker? 
 • Is er een goede balans tussen werk en privé van de medewerker? 
 • Hoe kunnen we negatieve stress voorkomen dan wel minimaliseren?

In de training of workshop wordt er naast de ondersteunende theorie en stressmodellen interactief gewerkt met diverse op maat gemaakte werkvormen, van rollenspel tot regietheater. Voor zowel kleinere groepen als ook grotere groepen. Ook een coaching 1 op 1 werkt goed en levert in korte tijd veel op. De training Stresshantering voor leidinggevenden of voor medewerkers is vaak heel effectief omdat het herkennen en signaleren en het in gesprek gaan belangrijke stappen zijn die we samen oefenen. 

Laaggeletterdheid