Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Verzuim en preventie

Verzuim en preventie

Al vele jaren werken we met veel plezier en nauw samen bij o.a. de trainingen verzuim met de diverse arbodiensten en HR in vele bedrijven en organisaties. We hebben hierin samen een grote expertise opgebouwd. Ter ondersteuning van arbodiensten en HR kunnen tijdens verzuimtrainingen de diverse verzuimgesprekken en gespreksvaardigheden geoefend worden met een expert trainingsacteur verzuim.  

Tijdens de training ondersteunen we de trainer met bijv. diverse interactieve werkvormen, spelen op realistische wijze de verzuimende medewerker, geven feedback in en/of uit de rol en zijn dienstbaar aan de leerwensen van de deelnemers.
De deelnemers ervaren dit als prettig en nuttig. 

Inzet (co-)trainer bij uw verzuimtraining

Ook kunnen er 1 of meerdere de co-trainer(s) (trainer-acteur in 1 persoon) zelfstandig ingezet worden bij de verzuimtraining om de gespreksvaardigheden te oefenen. Dit kan op de diverse manieren in afstemming met de trainer.  

Verzuim en preventie

Soms zijn er meer deelnemers en worden er meerdere acteurs of co-trainers (trainer en acteur in 1 persoon) gevraagd. We kunnen op 1 dag of dagdeel meerdere mensen tegelijker tijd inzetten om alle medewerkers te trainen. Soms met een carrousel aan workshops waarbij diverse deelthema’s aan bod kunnen komen.

Interactief starten met regiescene

Effectief, prikkelend en leuk is het de training of de bijeenkomst dan te starten met een interactieve regiescène.
Een casus uit de praktijk van alle dag kunnen we daarvoor bewerken tot een regiescène. 

Inhoud van bijv. een regiescène
Twee acteurs in de rol van leidinggevende en medewerker laten de verschillende facetten en valkuilen van een verzuimgesprek zien. De deelnemers spelen hierin een actieve regisserende rol. Ze geven aanwijzingen m.b.t. gedrag verbaal en non- verbaal. Ze ervaren en zien actie en reactie tussen leidinggevende en medewerker. Wat werkt en wat werkt niet? Een effectieve werkvorm die veel oplevert in een prettige leersfeer. Het oefenen met de deelnemers zelf rond eigen leerwensen is dan een logische vervolgstap. Ook is het mogelijk voor leidinggevenden en medewerkers een regiebijeenkomst verzuim te organiseren, voor een kleinere of grotere groep. Meer informatie over regietheater vindt je hier. 

NIEUW! Verzuimgesprekken trainen in een escape room!

Verzuim is een belangrijk thema bij grote en kleine bedrijven en organisaties. De uitdaging zit hem erin om de leidinggevenden op een leuke, interactieve en competitieve manier te laten werken met het thema en de zienswijze zoals die gehanteerd wordt door het bedrijf, de onderwijsdienst, de gemeente enz.

Waarom een verzuim beleid trainen met trainingsacteurs door middel van een escape room met meerdere kamers? 
Verzuim is een onderwerp wat veel leidinggevenden als een lastig onderdeel van hun taken pakket zien. Vele bedrijven merken dat veel trainingen over verzuim te maken krijgen met weerstand en soms zelfs met een lage opkomst. Tegelijkertijd is het een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Een dergelijke aanpak is anders! Afwisselend met opdrachten en een competitie element! De leidinggevenden gaan actief aan de slag met de diverse verzuimthema’s. De wet Poortwachter, potentiële kosten, het wegvallen van kennis en mankracht zijn allemaal zaken die een nadelige invloed kunnen hebben. Door de training in een escape room te gieten wordt het interactief, leuk, competitief, blijft er uiteindelijk meer van de stof hangen en is er minder weerstand.

Verzuimgesprekken oefenen

De diverse gesprekken kunnen tijdens een verzuimtraining aan bod komen, een en ander is afhankelijk van wat er speelt in de organisatie. Verzuimgesprekken zoals: 

 • Telefonisch ziekmeldingsgesprek. 
 • Frequent verzuim. 
 • Terugkeergesprek. 
 • Preventief gesprek. 
 • Stresssignalen bespreken.
 • Livestyle.

Maar ook thema’s als training leidinggeventraining persoonlijke effectiviteitdiverse personele gesprekken e.d. kunnen aan bod komen met een daarbij passende inzet op maat. Een expert trainingsacteur of co-trainer (trainer-acteur).

Een verzuim game

Een verzuim game voor het hele team met een spelelement werkt effectief en leuk. Alle leerwensen kunnen ingebracht worden en omgezet worden tot diverse opdrachten. We hebben leuke ervaringen met trainers die dit leiden en trainingsacteurs die de deelopdrachten uitvoeren met de deelnemers. 

Laaggeletterdheid