Verzuim

Verzuimgesprekken oefenen met leidinggevenden 
Al vele jaren werken we nauw samen met de diverse arbodiensten in vele bedrijven en organisaties. We hebben hierin een grote expertise opgebouwd. Ter ondersteuning van arbodiensten kunnen tijdens verzuimtrainingen de diverse verzuimgesprekken en gespreksvaardigheden geoefend worden met een expert trainingsacteur verzuim. 

Tijdens de training ondersteunen we de trainer met bijv. diverse interactieve werkvormen, spelen op realistische wijze de verzuimende medewerker, geven feedback in en/of uit de rol en zijn dienstbaar aan de leerwensen van de deelnemers.
De deelnemers ervaren dit als zeer prettig en nuttig. Ook kan de co-trainer zelfstandig ingezet worden om de gespreksvaardigheden te oefenen.

De diverse gesprekken kunnen hierbij aan bod komen, zoals bijv.

  • Telefonisch ziekmeldingsgesprek 
  • Frequent verzuim 
  • Terugkeergesprek 
  • Preventief gesprek 
  • Stresssignalen bespreken e.d.

Soms zijn er meer deelnemers en worden er meerdere acteurs of co-trainers (trainer en acteur in 1 persoon) gevraagd. Effectief, prikkelend en leuk is het de training of de bijeenkomst dan te starten met een interactieve regiescène

Interactieve start met een regiescène
Twee acteurs in de rol van leidinggevende en medewerker laten de verschillende facetten en valkuilen van een verzuimgesprek zien. De deelnemers spelen hierin een actieve regisserende rol. Ze geven aanwijzingen m.b.t. gedrag verbaal en non- verbaal. Ze ervaren en zien actie en reactie tussen leidinggevende en medewerker. Wat werkt en wat werkt niet. Een effectieve werkvorm die veel oplevert in een prettige leersfeer. Het oefenen met de deelnemers zelf rond eigen leerwensen is dan een logische vervolgstap.