Search
Close this search box.

Training Traumaverwerking

Onze expert trainingsacteurs traumaverwerking oefenen met deelnemers diverse situaties en eigen casussen. Dit doen we voor psychologen, maatschappelijk werk, ziekenhuizen, Slachtofferhulp Nederland en andere bedrijven die met rouw en verlies te maken hebben. 

We hebben aandacht voor o.a.:

  • Traumaverwerking.
  • Gestructureerde opvang individueel en groepsopvang.
  • Vertrouwenspersonen.

De aanpak gebeurt op maat en naar wens. De casussen uit de praktijk van jouw organisatie zijn leidend. Dit vergroot de herkenbaarheid. Deze casussen kunnen we ook verwerken tot regiescènes. Deze interactieve aanpak werkt erg prettig en drempelverlagend.

Laaggeletterdheid