Training Traumaverwerking

Onze expert trainingsacteurs traumaverwerking oefenen met deelnemers diverse situaties en eigen casussen. Dit doen we voor psychologen, Maatschappelijk werk, Ziekenhuizen,  Slachtofferhulp Nederland, en meer bedrijven die met rouw en verlies te maken hebben. 

We hebben aandacht voor o.a.:

  • Traumaverwerking
  • Gestructureerde opvang individueel en groepsopvang
  • Vertrouwenspersonen

De aanpak gebeurt op maat en naar wens. De casussen uit de praktijk van uw organisatie zijn leidend. Dit vergroot de herkenbaarheid. Deze casussen kunnen we ook verwerken tot regiesc√®nes. Deze interactieve aanpak werkt erg prettig en drempelverlagend.