Search
Close this search box.
  1. Hetsen & Visschers
  2. >
  3. Thema’s
  4. >
  5. Training Omgaan met dementerenden

Training Omgaan met dementerenden

Hoe is dementie te herkennen en hoe ga je er op een respectvolle manier mee om?

Er zijn steeds meer organisaties en medewerkers die te maken krijgen met mensen die de (beginnende) symptomen van Alzheimer of een andere vorm van dementie hebben. Deze mensen wonen dan nog zelfstandig of verblijven in bijvoorbeeld een zorgcentrum/verpleeghuis of ziekenhuis. De mogelijk handelingsverlegenheid zorgt voor allerlei pijnlijke en lastige situaties voor de ouderen zelf en hun omgeving.

In een interactieve training of workshop omgaan met dementerenden komen de verschillende facetten en leerwensen aan bod.

Met een inhoudelijke deskundige en onze expert trainingsacteurs en co-trainers worden realistische situaties uit de praktijk uitgespeeld. Er wordt geoefend met eigen casussen rond deelthema’s zoals: 

  1. Bewustwording en herkennen van de diverse fasen dementie. 
  2. Aansluiten, contact maken, meebewegen, do’s en don’ts. 
  3. In eenvoudige taal spreken.
  4. Normaliseren en geruststellen.
  5. Signaleren en verwijzen indien gewenst.
Omgaan met dementereden

Een training omgaan met dementerende mensen! Voor wie?

Alle organisaties die met (beginnend) dementerende mensen te maken hebben. Organisaties zoals: ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, ouderenzorg, zorg- en verpleegcentra, welzijnswerk, gemeenten, sociale diensten, buurtwerk en vrijwilligerswerk. 

Onze ervaring in omgaan met dementerenden

We hebben als sinds de jaren ’90 vele workshops en trainingen dementie, regietheater en teambijeenkomsten verzorgd door heel Nederland. Een brede ervaring hebben we opgebouwd binnen de ouderenzorg rond vraaggerichte zorg, bejegening, eigen regie, seksualiteit, omgaan met dementie, omgaan met emoties, boosheid, kleinschalig wonen, omgaan met familieleden, leidinggeven, samenwerken en meer. Organisatie breed voor alle functiegroepen. Van facilitair tot management. Voor kleine en grote groepen. Altijd interactief!
Zie meer informatie over onze trainingen, workshops en regietheater binnen het brede terrein van de zorg.

Laaggeletterdheid