Stress

Training Omgaan met Stress en Stressmanagement 

Onze trainingsacteurs en co-trainers worden vaak ingezet bij de training Stresshantering of training Stressmanagement door Arbodiensten en bedrijven. Inzichten in en het leren omgaan met stress en het tijdig herkennen van stress signalen kan uitval voorkomen en de werksfeer verbeteren. Veel arbodiensten hebben hiermee te maken in hun contacten met bedrijven, onderwijs, ziekenhuizen e.d. We ondersteunen jullie graag hierin. 

Samen aan de slag met de diverse gesprekken en casussen. 

  • Wat is stress?
  • Hebt u als leidinggevende te maken met stress op de afdeling of medewerkers die stress signalen geven? 
  • Hoe kunt u de diverse stress signalen herkennen en hoe hiermee om te gaan? 
  • Hoe kunnen uw medewerkers stress signalen onderkennen en beter hanteren? 
  • Hoe voert u als leidinggevende een preventief gesprek met een medewerker? 
  • Is er een goede balans tussen werk en privĂ© van de medewerker? 
  • Hoe kunnen we negatieve stress voorkomen danwel minimaliseren?

In de training of workshop wordt er naast ondersteunende theorie en stressmodellen interactief gewerkt met diverse op maat gemaakte werkvormen, van rollenspel tot regietheater. Voor zowel kleinere groepen als ook grotere groepen. Ook een coaching 1 op 1 Stresshantering voor een leidinggevende of een medewerker is vaak heel effectief.