Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Sociale veiligheid op de...

Sociale veiligheid op de werkvloer

 • Wat is (on)gewenst gedrag voor jou of de ander?
 • Wat is de rol van een omstander?
 • Durf je te zeggen wat je denkt?
 • Wat zijn bijvoorbeeld effecten van bepaald taalgebruik, of een bepaalde (machts)positie?

Maatschappelijke relevantie sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een maatschappelijk relevant en actueel thema, een noodzakelijke voorwaarde om effectief samen te werken en om verzuim en groot personeelsverloop te voorkomen. Onder de noemer sociale onveiligheid vallen vele vormen van “ongewenst gedrag”, zoals negeren, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en integriteitsschendingen.

Binnen organisaties bestaat diversiteit aan bewustzijn op het bestaan van ongewenst gedrag, wat eronder wordt verstaan en hoe je ermee om kunt gaan.

Vaak wordt er over inhoud gesproken, soms ook wel inhoudelijk feedback gegeven, maar nog minder is er feedback en feedforward op houding en gedrag of omgangsvormen. Wordt hierover wel gesproken, dan gebeurt dit vaak vanuit een leidinggevende of inhoudelijke rol (leidinggevende/directeur, senior of coördinerend beleidsmedewerker).

Sociale Veiligheid werkvloer

Wat kun je als werkgever doen?

We werken veelal aan drie onderdelen:

 1. Interactief, gezamenlijk doorleven, dialoog/met elkaar in gesprek kunnen gaan over het gesignaleerde gedrag en/of de gedragsregels.
 2. Bewustwording en (zelf)reflectie: “Wanneer is er voor mij of een ander sprake van grensoverschrijdend gedrag?”
 3. Inzichten/gespreksvaardigheden: “Hoe ga ik het gesprek aan als ik te maken heb met grensoverschrijdend gedrag of sociale onveiligheid?” (als ik er zelf bij betrokken ben, ofwel getuige van ben)

Interactieve aanpak sociale veiligheid op de werkvloer

Onze aanpak is altijd interactief. Met spel en theater maken we in scènes deelnemers bewust van hun eigen omgeving en gedragingen. We onderzoeken samen en gaan daarna veelal actief aan de slag in praktijkgerichte workshops. Plenair starten is een laagdrempelige en interactieve manier om ook wat grotere groepen deelnemers te prikkelen, aan het denken te zetten en in gesprek te laten gaan met elkaar. Zij worden hiermee voorbereid op het oefenen van gespreksvaardigheden met een professioneel acterend trainer van ons bureau.

We trainen bij uiteenlopende type organisaties, zoals ministeries als ook diverse productiebedrijven.

Laaggeletterdheid