Search
Close this search box.

Training omgaan met Psychiatrische Ziektebeelden bij klanten en cliënten

Psychiatrische ziektebeelden zijn een bekend probleem voor onze expert trainingsacteurs en co-trainers. Zij zijn ervaren en gespecialiseerd in verwardheid en diverse andere psychiatrische ziektebeelden. Klanten waar we de expert trainingsacteurs psychiatrische stoornissen inzetten zijn bijvoorbeeld GGZ, TBS-instellingen, Riagg, gevangeniswezen, Juridische Loketten, Gemeenten, (beschermings)bewindvoerders en Sociale Diensten. Ook hebben woningcorporaties, UWV, bibliotheken en andere organisaties steeds meer te maken met verwarde personen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met binnenlopende mensen die verward zijn. Hoe kun je diverse ziektebeelden herkennen en hoe ga je daarmee om? Wat werkt en wat werkt zeker niet? Hoe kun je grenzen stellen?

Naar wens kan de training verzorgd worden door een gespecialiseerde psycholoog/trainer i.s.m. een expert trainingsacteur op dit terrein. 

Laaggeletterdheid