Search
Close this search box.

Presenteren

De mogelijkheden binnen de Trainingen Presenteren

Hoe presenteer je jezelf, je diensten en/of producten, je bedrijf of organisatie, intern en extern?
Hoe geef je een inspirerend en overtuigende speech of betoog? 

Afhankelijk van de vraag werken we met een trainer en/of senior trainingsacteur en bieden we maatwerk gericht op o.a.:

 • Presenteren, persoonlijke presentatie.
 • De opbouw van een presentatie. 
 • Overtuigingsvaardigheden en beïnvloeden. 
 • Elevatorpitch. 
 • Personal branding.

Hierbij kunnen naar wens aan de orde komen:

 • Aandacht voor de voorbereiding en opbouw van de presentatie, het betoog, de speech of voorlichting met een informatief, overtuigend of inspirerend karakter. 
 • Het gebruik van de stem is bepalend voor de performance. Klik hier voor meer info.
 • De performance: verbaal en non-verbaal gedrag. 
 • Omgaan met (lastige) vragen uit het publiek, communiceren met publiek.
 • Omgaan met spanning en spreekangst. 
 • De inzet van hulpmiddelen. 
 • Overtuigingskracht ontwikkelen. 
 • Interactieve bijeenkomsten organiseren. Hoe doe je dat?

We hechten groot belang aan maatwerk en passende creatieve werkvormen. Als je je presentatievaardigheden wilt ontwikkelen of geïnteresseerd bent om een training ‘presenteren’ voor de medewerkers te organiseren, dan ben je van harte welkom de mogelijkheden te bespreken. Gezamenlijk stellen we dan een programma samen dat aansluit bij de leerwensen en de vraag.

Reacties van deelnemers n.a.v. de training presenteren in de juridische sector:

“Iedereen kan presenteren.”
“Indrukwekkend en erg leerzaam.”
“Wat een eye opener; twee ontzettend leerzame dagen waar ik veel aan heb!”
“Heb er een positief gevoel aan overgehouden.”
“Zeer positieve training waarbij tijdens het oefenen in de groep handvaten en tips zijn geboden.” 
“Heb heel veel geleerd en voldoende stof/materie om zelf ook verder mee te gaan.”
“Ben nu beter in staat een goede presentatie te houden.”

Laaggeletterdheid