Oudergesprek

Communiceren met ouders
In de training of workshop 'Oudergesprekken' van Hetsen & Visschers komen diverse deelthema's aan bod.


Op een interactieve manier, en met diverse werkvormen, gaan we gezamenlijk aan de slag met vragen en leerwensen zoals:

 • Hoe bereid ik een oudergesprek goed voor, praktisch en inhoudelijk?
 • Welke condities zijn belangrijk voor het voeren van een goed oudergesprek?
 • Preventief: Hoe kun je in de communicatie met ouders en leerlingen zelf een positieve invloed uitoefenen op de situatie, zodat je moeilijke en lastige situaties kunt voorkomen dan wel ombuigen naar een positieve situatie?
 • Hoe kan ik de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner optimaal erbij betrekken?
 • Heb ik voldoende oog voor de ongerustheid van de ouders?
 • Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. Een goede luisterhouding, helder communiceren, omgaan met klachten en bezwaren, het geven van slecht nieuws.
 • Hoe structureer je een gesprek (begin, midden en einde)?
 • Hoe kan ik beter het gesprek sturen als het alle kanten opgaat?
 • Hoe communiceer ik helder mijn boodschap en hoor ik wat de ouder of het kind zegt?
 • Hoe laat je je empathie en betrokkenheid merken?
 • Ben je je als leerkracht bewust van je verbale/non-verbale houding en van je eigen attitude richting ouders en kinderen?
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Beeldvorming, omgaan met en acceptatie van verschillen, benutten van elkaars kwaliteiten.
 • Meer inzicht en handvatten in het omgaan met allochtone leerlingen en ouders, kennis van interculturele verschillen. 

Omgaan met agressieve ouders 

 • Hoe moet ik reageren op een boze ouder die met een klacht komt? 
 • Hoe ga ik om met de ouder die het altijd beter weet? 
 • Hoe herken ik oplopende irritatie verbaal en non-verbaal? Kennis van agressie signalen verbaal en nonverbaal
 • Hoe om te gaan met een agressieve ouder en had ik agressie kunnen voorkomen? 
 • Welke aanpak is effectief bij welke vorm van agressie. 
 • Grenzen stellen, hoe doe je dat? 

We hebben een ruime ervaring met diverse thema trainingen in het Onderwijs