Oudergesprek

Lastige oudergesprekken en communiceren met ouders?
Agressie herkennen, voorkomen en de-escaleren door een goede aanpak! 

In de trainingen of workshops 'Lastige oudergesprekken en/of communiceren met ouders' van Hetsen & Visschers gaan we op een interactieve manier gezamenlijk aan de slag met uw vragen en leerwensen, zoals bijvoorbeeld:  

 • Hoe bereid ik een oudergesprek goed voor, praktisch en inhoudelijk?
 • Hoe structureer je een gesprek (begin, midden en einde)?
 • Welke condities zijn belangrijk voor het voeren van een goed oudergesprek?
 • Preventief: Hoe kun je in de communicatie met ouders en leerlingen zelf een positieve invloed uitoefenen op de situatie, zodat je moeilijke en lastige situaties kunt voorkomen dan wel ombuigen naar een positieve situatie?
 • Hoe kan ik de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner optimaal erbij betrekken?
 • Heb ik voldoende oog voor de ongerustheid van de ouders?
 • Welke communicatieve vaardigheden kan ik inzetten? Te denken aan een goede luisterhouding, helder communiceren, omgaan met klachten en bezwaren, het geven van slecht nieuws.
 • Hoe kan ik beter het gesprek sturen als het alle kanten opgaat?
 • Hoe communiceer ik helder mijn boodschap en hoor ik wat de ouder of het kind zegt?
 • Hoe laat je je empathie en betrokkenheid merken?
 • Ben je je als leerkracht bewust van je verbale/non-verbale houding en van je eigen attitude?
 • Beeldvorming, omgaan met en acceptatie van verschillen, benutten van elkaars kwaliteiten.

Agressie in het onderwijs

 • Grenzen stellen, hoe doe je dat?
 • Hoe moet ik reageren op een boze ouder die met een klacht komt?
 • Hoe ga ik om met de ouder die het altijd beter weet?
 • Hoe herken ik oplopende irritatie verbaal en non-verbaal?
 • Hoe om te gaan met een agressieve ouder en had ik agressie kunnen voorkomen?

We sluiten graag aan bij de leerwensen van uw organisatie en medewerkers. We hebben ruime ervaring met trainingen in het Onderwijs.