Trainingen en workshops binnen het Onderwijs

Praktische, interactieve trainingen voor het onderwijs

Wilt u de communicatie richting kinderen en ouders verbeteren?
Wilt u de contacten met de ouders versterken en agressie voorkomen?
Wilt u de communicatie in uw team en extern versterken?
Wilt u als directie uw leidinggevende kwaliteiten versterken?

Al jaren verzorgen trainers/trainingsacteurs van Hetsen & Visschers met veel plezier diverse trainingen binnen het onderwijs. "Leren door ervaren en doen". Onze interactieve aanpak van actuele thema's slaat aan bij onderwijs mensen die van een effectieve praktische aanpak houden. Korte theorie, gelinkt aan praktisch oefenen. Onze actieve, positieve en humoristische benadering wordt op prijs gesteld en de deelnemers voelen een verbondenheid tijdens de trainingsdagen waardoor het ook tevens als een team dag wordt ervaren.

 'De training was afwisselend, praktisch, verfrissend'

'Voel me nu zekerder tijdens oudergesprekken' 

In de onderwijssector hebben we teamdagen, trainingen, workshops verzorgd, zoals:

 • Training agressie binnen het onderwijs
 • Training lastige oudergesprekken, communiceren met ouders en de ouder als partner
 • Training moeilijke gesprekken voeren en training slecht nieuws gesprek
 • Training agressie jongeren in het onderwijs, korte lontjes en groepsagressie 
 • Training voorkomen van en omgaan met agressie, grensoverschrijdend gedrag
 • Training feedback: feedback 2.0., feed forward, feedback verzamelen, feedbackcultuur  
 • Training beoordeling-, training functioneringsgesprekken, Training Ontwikkelgesprekken 
 • Training Criterium Gericht Interviewen, training Competentiegericht interviewen, selectiegesprekken
 • Training spiegelen en de 'Roos van Leary'
 • Communicatietrainingen
 • Teambuilding en collegiale intervisie
 • Individuele coaching
 • Training leidinggeven 
 • Training competentiegericht coachen van medewerkers en coachen leerlingen 
 • Vergadertechnieken
 • Training kindgesprekken, luisteren naar kinderen
 • 'Weer samen naar school', ouders en hulporganisaties werken samen.
 • Training laaggeletterdheid binnen het onderwijs
 • Training 'Welkom nieuwe leerlingen en ouders': Het presenteren van je school 
 • Samenwerken Onderwijs, Buurtwerk en Jeugdorganisaties
 • Training Selectiegesprekken, Training Criterium Gericht Interviewen

Werkwijze en aanpak
Onze trainingen zijn praktisch, interactief, gericht op inhoud en met humor. De praktijk van alledag linken we aan beknopte theorie. Diverse werkvormen zijn mogelijk en bespreekbaar. Alles gericht op uw wensen en leerdoelen. Desgewenst kunnen we op één dag alle leerkrachten tegelijkertijd trainen. Dit wordt als erg leerzaam en leuk ervaren. Met afwisselend gezamenlijke onderdelen en werken in kleine groepjes kan iedereen ook praktisch oefenen en werken aan zijn persoonlijke leerwensen. Ook leidt dit tot versterking van de teamgeest.

'De acteur-trainers zorgden voor een ontspannen klimaat om te leren.'

'Het vrijuit kunnen praten en sparren tijdens de 1 op 1 coaching heeft me veel opgeleverd'.  

'De training Kindgesprekken was bijzonder en heeft me veel geleerd in het anders kijken en omgaan met kinderen.'

'De leerkrachten hebben geleerd verbinding te maken met de ouder, waarbij beiden een goed gevoel hebben. Ze hebben ook geleerd bij dwingende ouders meer hun grens aan te geven.'