Search
Close this search box.

Leidinggeven

Een training leidinggeven gaf mij in één dag veel inzichten en handvatten. Bedankt daarvoor. De acteur speelde de rol van de medewerkers heel realistisch.”

Van een manager en leidinggevende wordt veel verwacht op het brede terrein van managen en leidinggeven. 
Ook in het geval van leidinggeven en managen op afstand. Dit vraagt extra coachende vaardigheden om de goede informatie boven tafel te krijgen. 

De leidinggevende voert diverse gesprekken. Van personele gesprekken tot verzuimgespekken en alles wat ertussen zit. Het leidinggeven aan een team en aan individuen loopt als een rode draad door alles heen.

In de trainingen Leidinggeven leren leidinggevenden effectief om te gaan met situaties en medewerkers in diverse functies. 
Van een manager of leidinggevende wordt verwacht dat hij een team of medewerkers kan motiveren en coachen, maar ook aanspreekt of instrueert. Met de inzet van trainingsacteurs en co-trainers (trainer en trainingsacteur in 1 persoon) ondersteunen we de deelnemers (leidinggevenden) in het versterken van gedrag en hun vaardigheden. Vrij oefenen en experimenteren met ander gedrag in een fijne sfeer levert veel op. Wat gaat goed en wat kan versterkt worden?

We hebben rond onder andere Situationeel Leidinggeven en Coachend Leidinggeven pakkende werkvormen ontwikkelt die snel voor inzichten zorgen bij de deelnemers. Afhankelijk van de wensen van HR of trainers maken we desgewenst een aanpak samen op maat.

Leidinggeven op afstand, online leidinggeven, vraagt een andere aanpak

Het leidinggeven aan een team op afstand vraagt om andere vaardigheden en aanpak. Naast de kennis van digitale platformen zal de leidinggevende ook meer zijn coachende vaardigheden inzetten. De leidinggevende ziet tenslotte op afstand niet alles meer van zijn medewerkers. In een Training Leidinggeven op afstand is er aandacht voor:

 • Het welzijn van het team, de onderlinge relaties en de individuele medewerkers.
 • Het stellen van de juiste vragen om als leidinggevende ook zicht te hebben op proces, in plaats van alleen oog voor de resultaten. 
 • Het versterken van diverse vaardigheden op teamniveau en op individueel niveau. Bijv. Klantgerichtheidstraining, Samenwerken versterken, Salesvaardigheden trainenFeedbacktraining en Feedforward training
 • De vaardigheden versterken door te oefenen met een trainingsacteur of trainer-acteur. Op alle vragen kunnen we specialistische inzet verzorgen, meertalig.
 • Sollicitatiegesprek vaardigheden versterken.
 • Assesment online toepassen.
 • Het faciliteren van diverse online platvormen.

Thema’s binnen de trainingen Leidinggeven waarmee we zeer ervaren zijn: 

 • Training Verandermanagement.
 • Training Situationeel leidinggeven.
 • Training Stijlen van leidinggeven.
 • Training Coachend leidinggeven.
 • Training Dienend leiderschap.
 • Training Beïnvloeden.
 • Training Samenwerken.
 • Training Interne en externe klantgerichtheid.
 • Training Projectmatig werken.
 • Training Online leidinggeven, leidinggeven op afstand.

Aanverwante thema’s waarin de stijl van leidinggeven ook aan bod komt, zijn:

Diverse personele gesprekken

 • Training POP gesprekken, Training Functioneringsgesprekken, Training Beoordelingsgesprekken, Training Resultaat- en Ontwikkelgesprekken, Training Voortgangsgesprekken.
 • SMARTT en SMART afspraken maken in p-gesprekken.
 • Training Competentiemanagement.

Onze trainingsacteurs en co-trainers/trainer-acteur worden op maat passend ingezet in afstemming waar de accenten en leerwensen liggen. Ook de branche is hierin bepalend. Bijv. de trainingen Leidinggeven in onderwijs of Leidinggeven in het bedrijfsleven of Leidinggeven rond veiligheid hebben overeenkomsten maar ook grote verschillen. Passende inzet op maat bij de trainingen Leidinggeven is belangrijk.

Laaggeletterdheid