1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Laaggeletterdheid

Training Laaggeletterdheid

We zijn hét training en acteursbureau dat wekelijks trainingen over laaggeletterdheid ondersteunt en verzorgt. Dit doen we in samenwerking met partners als Stichting Lezen & Schrijven en Pharos, en ook zelfstandig, met de inzet van onze expert (senior) trainingsacteurs en co-trainers. 

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven.

Trainingen laaggeletterdheid voor wie?

Deze workshops en trainingen zijn voor professionals bij gemeenten, UWV, bibliotheken, Provincies, Huisartsenposten, ziekenhuizen, GGD’s, bedrijven, sociale diensten, maatschappelijk werk, woningcorporaties, multidisciplinaire praktijken en tal van werkgevers.

“Deelnemers ervaren de impact van laaggeletterdheid.”

Laaggeletterdheid in Nederland: we lossen het samen op!

Op dit moment zijn er maar liefst 2,5 miljoen inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en vaak ook rekenen. We hebben het hier niet over analfabeten maar personen die zich op een taalniveau bevinden dat te laag ligt om volledig te kunnen participeren in deze samenleving. Extra doelen om laaggeletterdheid aan te pakken evenals de nieuwe wetgeving omtrent inburgering vraagt om pragmatische oplossingen voor 2022 en verder.

Wat is laaggeletterdheid?

Personen die laaggeletterdheid zijn hebben moeite om te lezen en schrijven. Meestal levert rekenen ook problemen op. Deze beperkingen zijn merkbaar in allerlei dagelijkse handelingen waaronder reizen met het openbaar vervoer, het lezen en begrijpen van handleidingen, instructies voor medicijngebruik of het opvolgen van instructies op het werk. Dit vertaalt zich ook naar beperkte mogelijkheden omtrent het gebruik van computers of smartphones. Met steeds meer dienstverleners en overheidsinstellingen die de consument dwingen internet te gebruiken raakt een laaggeletterd persoon steeds verder achter op de rest van de samenleving. 

Door deze doelgroep te identificeren en op de juiste wijze aan te spreken kunnen PROFESSIONALS, ondersteuners, dienstverleners of VRIJWILLIGERS de capaciteiten van ieder individu naar een hoger niveau brengen. En daar profiteert iedereen van.

Wat zijn de gevolgen van laaggeletterdheid?

Enkele gevolgen in Nederland zijn: 

 • De kansen op de arbeidsmarkt liggen lager. 
 • Zelfstandig financiële zaken regelen verloopt moeizaam. 
 • Computergebruik is lastig of onmogelijk. 
 • Communicatie met dienst- of hulpverleners verloopt stroef. 

Er zijn naar schatting 300.000 Nederlanders tussen 16 en 65 jaar die laaggeletterd zijn en nooit gebruik maken van een computer.

Verschil tussen NT1 en NT2

Dat het een probleem is voor miljoenen mensen in Nederland is wel bekend, wat precies het verschil is tussen NT1 en NT2 weet niet iedereen. Het voornaamste verschil is de herkomst en achtergrond van de doelgroep. Bij NT1 betreft het autochtone inwoners die met de Nederlandse taal zijn opgegroeid maar deze niet voldoende in woord en schrift beheersen. NT2 trajecten zijn allochtone inwoners die opgegroeid zijn met een andere taal en niet eerder de Nederlandse taal hebben gesproken, gelezen of geschreven. 

Uitdagingen voor laaggeletterde NT1 personen 

Hoewel opgroeien met de Nederlandse taal een voordeel lijkt, is juist deze groep lastig om te benaderen. Omdat ze de taal spreken kunnen laaggeletterde Nederlanders vaak heel vernuftig taalbarrières omzeilen. Omstanders merken niet dat deze personen niet over de algemeen geaccepteerde vaardigheden beschikken die nodig zijn om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Het niet goed beheren van de taal, leidt tot minder kansen, ook komt armoede onder deze groep vaker voor dan bij inwoners die een hoger taalniveau bezitten. 

Uitdagingen voor laaggeletterde NT2 personen

Als iemand vanuit een ander land in Nederland komt wonen dan zijn er diverse voorzieningen om deze persoon op weg te helpen. Ze moeten wel de juiste vragen stellen en de weg naar instanties weten te vinden. Vanuit zowel Nederlanders als professionele hulpverleners wordt vaak onderschat dat naast het gebrek aan taalkennis er ook culturele verschillen bestaan. Laaggeletterdheid bij deze groep gaat vaak gepaard met gebrekkig inzicht omtrent de manier van wonen, leven en communiceren zoals dit in deze maatschappij als vanzelfsprekend wordt aangenomen.

1. Bewustwording, Herkennen, Bespreekbaar maken, Aansluiten en Doorverwijzen bij laaggeletterdheid

In de trainingen Laaggeletterdheid en de workshops van onder andere ook samenwerkingspartner Stichting Lezen & Schrijven ligt afhankelijk van de vraag en de deelnemersgroep de focus op Bewustwording, Herkennen, Doorverwijzen en Aansluiten waarbij de expert-acteur en/of co-trainer van Hetsen & Visschers de laaggeletterde speelt. Dit geeft bewustwording en maakt het oefenen realistisch.

Met een expert-trainingsacteur Laaggeletterdheid in de rol van laaggeletterde ontdekken deelnemers tijdens de training:

 • Wat betekent ‘Laaggeletterdheid’ in de praktijk van de laaggeletterde?
 • Hoe herken ik laaggeletterdheid? Welke signalen zijn er mogelijk waar te nemen?
 • Hoe ga je het gesprek aan?
 • Wat breng je ter sprake?
 • Welke gespreksvaardigheden zijn van belang?
 • Hoe leid je de laaggeletterde door naar cursus of sluit je aan bij de (leer-)behoeften?
 • Motiverende gespreksvoering en meer.

2. Beperkte gezondheidsvaardigheden door laaggeletterdheid

We werken nauw samen met o.a. Pharos die zeer actief is in het aanpakken van de effecten van deze problemen op de gezondheidsvaardigheden. De expert trainingsacteurs verzorgen in de trainingen het interactieve oefengedeelte.

3. Laaggeletterdheid op de werkvloer

Laaggeletterdheid bij werknemers blijft vaak goed verborgen. Een signaal van loonbeslag bij een of meerdere medewerkers kan al een signaal zijn. Dat diegene zijn administratie thuis niet op orde krijgt door een gebrek aan taalvaardigheid. Hoe creëer je een vertrouwelijke sfeer in je organisatie dat laaggeletterdheid bespreekbaar is? Welke signalen zijn er nog meer? Er zijn medewerkers die het jarenlang verborgen weten te houden. Dat brengt stress en schaamte met zich mee. Want wie vertelt zijn baas dat hij iets niet begrijpt?

Tijdens onze trainingen oefenen de deelnemers de gespreksvaardigheden met een expert-trainingsacteur laaggeletterdheid om vervolgens op de werkvloer dit onderwerp met medewerkers op een effectieve wijze te bespreken en hen beter te helpen!

Heb je belangstelling in dit thema en de inzet van expert-trainingsacteurs en co-trainers Laaggeletterdheid? We helpen graag!

4. Boek nu de voorstelling Laaggeletterd!

 • Bent u een professional die meer NT1’ers wilt bereiken?
 • Weet u niet precies hoe het gesprek aan te gaan met een laaggeletterde?
 • Vraagt u zich af of dat wel uw taak is?
 • Bent u als gemeente ook bezig een plan van aanpak op te stellen voor een regionaal samenwerkingsverband?
Stichting Lezen & Schrijven maakte een leuk video item over onze voorstelling en de interactie met het publiek. 

Ken je iemand in je netwerk zoals een gemeente, een UWV, bibliotheek, woningcorporatie, bedrijf, school, gezondheidscentrum die hier ook mee te maken heeft? Stuur deze informatie dan a.u.b. aan hen door!

Waarom de voorstelling Laaggeletterd?

De bewustwording rond het bestaan van laaggeletterdheid is de laatste jaren flink toegenomen. Zeker in het sociaal domein en ook bij werkgevers. Ook zijn er allerlei goede methodieken, profielen, projecten en (camouflage) cursussen ontwikkeld en uitgevoerd die aansluiting zoeken bij de leervraag of behoeften van de laaggeletterden. Toch hoort men vaak dat hiermee feitelijk meer NT2’ers bereikt worden dan NT1’ers. Onze voorstelling Laaggeletterd streeft ernaar dit te doorbreken. 

De voorstelling is geïnspireerd op de personages en profielen van KLASSE!

Training laaggeletterdheid