Training Laaggeletterdheid

We zijn hét training en acteursbureau dat wekelijks trainingen over laaggeletterdheid ondersteunt en verzorgt. Dit doen we in samenwerking met partners als Stichting Lezen & Schrijven en Pharos, en ook zelfstandig, met de inzet van onze expert (senior) trainingsacteurs en co-trainers. 

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven.

Trainingen laaggeletterdheid voor wie?

Deze workshops en trainingen zijn voor professionals bij gemeenten, UWV, bibliotheken, Provincies, Huisartsenposten, ziekenhuizen, GGD's, bedrijven, sociale diensten, maatschappelijk werk, woningcorporaties, multidisciplinaire praktijken en tal van werkgevers.

"Deelnemers ervaren de impact van laaggeletterdheid."

1. Bewustwording, Herkennen, Bespreekbaar maken, Aansluiten en Doorverwijzen bij laaggeletterdheid

In de trainingen Laaggeletterdheid en de workshops van onder andere ook samenwerkingspartner Stichting Lezen & Schrijven ligt afhankelijk van de vraag en de deelnemersgroep de focus op Bewustwording, Herkennen, Doorverwijzen en Aansluiten waarbij de expert-acteur Laaggeletterdheid en/of co-trainer van Hetsen & Visschers de laaggeletterde speelt. Dit geeft bewustwording en maakt het oefenen realistisch.

Met een expert-trainingsacteur Laaggeletterdheid in de rol van laaggeletterde ontdekken deelnemers tijdens de training:

 • Wat betekent 'Laaggeletterdheid' in de praktijk van de laaggeletterde?
 • Hoe herken ik laaggeletterdheid? Welke signalen zijn er mogelijk waar te nemen?
 • Hoe ga je het gesprek aan?
 • Wat breng je ter sprake?
 • Welke gespreksvaardigheden zijn van belang?
 • Hoe leid je de laaggeletterde door naar cursus of sluit je aan bij de (leer-)behoeften?
 • Motiverende gespreksvoering en meer.

2. Beperkte gezondheidsvaardigheden door laaggeletterdheid

We werken nauw samen met o.a. Pharos die zeer actief is in het aanpakken van de effecten van bijv. laaggeletterdheid op de gezondheidsvaardigheden. De expert trainingsacteurs verzorgen in de trainingen het interactieve oefengedeelte.

3. Laaggeletterdheid op de werkvloer

Laaggeletterdheid bij werknemers blijft vaak goed verborgen. Een signaal van loonbeslag bij een of meerdere medewerkers kan al een signaal zijn. Dat diegene zijn administratie thuis niet op orde krijgt door een gebrek aan taalvaardigheid. Hoe creëer je een vertrouwelijke sfeer in je organisatie dat laaggeletterdheid bespreekbaar is. Welke signalen zijn er nog meer? Er zijn medewerkers die laaggeletterdheid jarenlang verborgen weten te houden. Dat brengt stress en schaamte met zich mee. Want wie vertelt zijn baas dat hij iets niet begrijpt?

Tijdens onze trainingen oefenen de deelnemers de gespreksvaardigheden met een expert-trainingsacteur laaggeletterdheid om vervolgens op de werkvloer dit onderwerp met medewerkers op een effectieve wijze te bespreken en hen beter te helpen!

Om de theorie te linken aan de praktijk . Heeft u belangstelling in dit thema en de inzet van expert-trainingsacteurs en co-trainers Laaggeletterdheid? We helpen u graag!

4. Boek nu de voorstelling Laaggeletterd! Coronaproof met afstand 1,5 meter in achtneming

 • Bent u een professional die meer NT1'ers wilt bereiken?
 • Weet u niet precies hoe het gesprek aan te gaan met een laaggeletterde
 • Vraagt u zich af of dat wel uw taak is?
 • Bent u als gemeente ook bezig een plan van aanpak op te stellen voor een regionaal samenwerkingsverband?

Kent u iemand in uw netwerk zoals een gemeente, een UWV, bibliotheek, woningcorporatie, bedrijf, school, gezondheidscentrum, die hier ook mee te maken heeft? Stuur deze informatie dan a.u.b. aan hen door!

Waarom de voorstelling Laaggeletterd?

De bewustwording rond het bestaan van laaggeletterdheid is de laatste jaren flink toegenomen. Zeker in het sociaal domein en ook bij werkgevers. Ook zijn er allerlei goede methodieken, profielen, projecten en (camouflage) cursussen ontwikkeld en uitgevoerd die aansluiting zoeken bij de leervraag of behoeften van de laaggeletterden. Toch hoort men vaak dat hiermee feitelijk meer NT2’ers bereikt worden dan NT1’ers. Onze voorstelling Laaggeletterd streeft ernaar dit te doorbreken.

Klik hier voor meer details over onze voorstelling Laaggeletterd!