Laaggeletterdheid

In samenwerking met Pharos en de Stichting Lezen en Schrijven verzorgen wij workshops en trainingen Laaggeletterdheid en Laaggecijferdheid

Deze workshops zijn voor de deelnemers van het UWV, bibliotheken, Provincie, Huisartsenposten, ziekenhuizen, GGD's, gemeenten, bedrijven, multidisciplinaire praktijken, en meer. 

Bewustwording, Herkennen en Doorverwijzen
In de workshops ligt de focus op Bewustwording, Herkennen en Doorverwijzen, waarbij de expert-acteur van Hetsen & Visschers de laaggeletterde speelt. Dit geeft bewustwording en maakt het oefenen realistisch. 

  • Wat betekent 'Laaggeletterdheid' in de praktijk van de laaggeletterde.
  • Hoe herken ik laaggeletterdheid? Welke signalen zijn er mogelijk waar te nemen?
  • Hoe ga je het gesprek aan? 
  • Wat breng je ter sprake? 
  • Welke gespreksvaardigheden zijn van belang?
  • Hoe leid je de laaggeletterde door naar cursus. 

Om de theorie te linken aan de praktijk oefenen de deelnemers de gespreksvaardigheden met een expert-trainingsacteur laaggeletterdheid. Heeft u belangstelling in dit thema en de inzet van expert-trainingsacteurs en co-trainers?