Laaggeletterdheid

Trainingen Laaggeletterdheid

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven.

In samenwerking met o.a. Pharos en Stichting Lezen & Schrijven verzorgen wij diverse workshops en trainingen op het gebied van Laaggeletterdheid en Laaggecijferdheid.

Trainingen laaggeletterdheid voor wie?
Deze workshops zijn voor de deelnemers van het UWV, bibliotheken, Provincie, Huisartsenposten, ziekenhuizen, GGD's, gemeenten, bedrijven, multidisciplinaire praktijken e.d.

​Boek nu de voorstelling Laaggeletterd!
Corona-proof met afstand 1,5 meter in achtneming

 • Bent u een professional die meer NT1'ers wilt bereiken?
 • Weet u niet precies hoe het gesprek aan te gaan met een laaggeletterde
 • Vraagt u zich af of dat wel uw taak is?
 • Bent u als gemeente ook bezig een plan van aanpak op te stellen voor een regionaal samenwerkingsverband?

Kent u iemand in uw netwerk zoals een gemeente, een UWV, bibliotheek, woningcorporatie, bedrijf, school, gezondheidscentrum, die hier ook mee te maken heeft? Stuur deze informatie dan a.u.b. aan hen door!

Waarom deze voorstelling?

De bewustwording rond het bestaan van laaggeletterdheid is de laatste jaren flink toegenomen. Zeker in het sociaal domein en ook bij werkgevers. Ook zijn er allerlei goede methodieken, profielen, projecten en (camouflage) cursussen ontwikkeld en uitgevoerd die aansluiting zoeken bij de leervraag of behoeften van de laaggeletterden. Toch hoort men vaak dat hiermee feitelijk meer NT2’ers bereikt worden dan NT1’ers. Onze voorstelling Laaggeletterd streeft ernaar dit te doorbreken.

LEES MEER OVER DE VOORSTELLING

Bewustwording, Herkennen, Bespreekbaar maken, Aansluiten en Doorverwijzen 

In de trainingen Laaggeletterdheid en de workshops ligt afhankelijk van de vraag en de deelnemersgroep de focus op Bewustwording, Herkennen, Doorverwijzen en Aansluiten waarbij de expert-acteur Laaggeletterdheid en/of co-trainer van Hetsen & Visschers de laaggeletterde speelt. Dit geeft bewustwording en maakt het oefenen realistisch. 

Met een expert-trainingsacteur Laaggeletterdheid in de rol van laaggeletterde ontdekken deelnemers tijdens de training:  

 • Wat betekent 'Laaggeletterdheid' in de praktijk van de laaggeletterde?
 • Hoe herken ik laaggeletterdheid? Welke signalen zijn er mogelijk waar te nemen?
 • Hoe ga je het gesprek aan? 
 • Wat breng je ter sprake? 
 • Welke gespreksvaardigheden zijn van belang?
 • Hoe leid je de laaggeletterde door naar cursus of sluit je aan bij de (leer-)behoeften?
 • Motiverende gespreksvoering en meer.

"Deelnemers ervaren de impact van laaggeletterdheid."

Beperkte gezondheidsvaardigheden door laaggeletterdheid 

We werken nauw samen met Pharos die zeer actief is in het aanpakken van de effecten van bijv. laaggeletterdheid op de gezondheidsvaardigheden. De expert trainingsacteurs verzorgen in de trainingen van Pharos het interactieve oefengedeelte samen met de Pharos trainers.

Om de theorie te linken aan de praktijk oefenen de deelnemers de gespreksvaardigheden met een expert-trainingsacteur laaggeletterdheid. Heeft u belangstelling in dit thema en de inzet van expert-trainingsacteurs en co-trainers Laaggeletterdheid? We helpen u graag.