Search
Close this search box.

Training Inzetbaarheid vergroten

Vergroot de inzetbaarheid binnen uw bedrijf

Binnen bedrijven en organisaties wordt er steeds meer werk gemaakt van Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit binnen teams door de diverse deskundige Arbodiensten. We werken samen met de vele grote en kleinere arbodiensten en verzorgen dan de inzet van expert trainingsacteurs en/ of co-trainers.

Diverse (verzuim)gesprekken voeren

Met de inzet van expert trainingsacteurs en co-trainers worden de diverse gespreksvaardigheden rond verzuim en inzetbaarheid op maat geoefend. Zoals bijvoorbeeld:

 • De telefonische ziekmelding
 • Het verzuimgesprek tijdens het verzuim
 • Het frequent verzuim gesprek 
 • Het terugkeer gesprek, 
 • Het preventieve gesprek

Met ook aandacht voor bijvoorbeeld:

 • Stressmanagement,
 • Het volwassen verzuimgesprek voeren 
 • Stijlen van leidinggeven
 • Gespreksvaardigheden
 • Communicatieniveaus 
 • Gezondheidsmanagement en Lifestyle
 • Vitaliteit en Levensfasebeleid
 • Ongewenst gedrag
 • De rol van Vertrouwenspersonen 

In het geval u 1 of meerdere onderdelen aan bod wilt laten komen, dan zorgen we in afstemming met u voor een aanpak op maat.

Laaggeletterdheid