Inzetbaarheid

Vergroot de inzetbaarheid binnen uw bedrijf

Binnen bedrijven en organisaties wordt er steeds meer werk gemaakt van Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit binnen teams door de diverse deskundige Arbodiensten. Dit in samenwerking met onze expert trainingsacteurs en co-trainers.

Diverse (verzuim)gesprekken voeren

Met de inzet van expert trainingsacteurs en co-trainers, op het terrein van verzuim en inzetbaarheid, worden de diverse gespreksvaardigheden geoefend. Zoals bijvoorbeeld:

  • de telefonische ziekmelding
  • het verzuimgesprek tijdens het verzuim
  • het freguent verzuim gesprek 
  • het terugkeer gesprek, 
  • het preventieve gesprek

Met ook aandacht voor bijvoorbeeld:

  • het volwassen verzuimgesprek voeren 
  • stijlen van leidinggeven
  • gespreksvaardigheden
  • communicatieniveaus 

Wilt u ook met professionele trainingsacteurs en co-trainers de verschillende vaardigheden oefenen?