Training Intercultureel Communicatie

Interculturele communicatie is de communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. 
Een cultuurverschil kan een knelpunt zijn voor een effectieve communicatie zonder kennis van interculturele communicatie. Denk aan bijvoorbeeld huisartsen in hun contact met patiënten en leerkrachten in contact met ouders.   

"Interculturele communicatie start met respect, openheid en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander."

Er zijn vele overeenkomsten binnen de interculturele communicatie, maar inzicht in de paar verschillen is van groot belang in het echte contact. Daarnaast is vooral een open mind en interesse in de ander heel belangrijk om tot een echt contact te komen.  

Voor wie

Kennis van de culturele verschillen en overeenkomsten in een cultuur is belangrijk voor samenwerking tussen medewerkers binnen bedrijven, binnen het onderwijs in contact met ouders en leerlingen, binnen de instanties en organisaties, woningcorporaties en gezondheidszorg in contact met klanten en mensen van diverse culturen. Veel Nederlanders staan niet altijd stil bij het gegeven dat ze ook een cultuur hebben en daarmee geschreven en ongeschreven regels hebben en kenmerken in gedrag. Wie bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek een ‘slappe’ hand geeft, maakt eigenlijk al geen kans meer. Wist u bijvoorbeeld dat een 'echte Nederlandse hand' aan 10 kenmerken moet voldoen? 

Workshop Interculturele Communicatie voorkomt buitensluiting

De culturele bagage die in interculturele communicatie onontbeerlijk is, en in belangrijke mate de communicatie beïnvloedt, kan globaal in drie categorieën worden ingedeeld:

  • taal en non-verbale uitingen 
  • normen, waarden,
  • symbolen en gebruiken

'Hoe is het om ergens te zijn zonder de regels en cultuur te snappen.'

De basis gaat over bewustwording, begrip, respect, nieuwsgierigheid en openheid naar de ander! 
Begrip is niet alleen de basis voor respect, het is ook de basis voor het voorkomen van onnodige misverstanden. 

Inhoud Workshop of training Interculturele Communicatie

In deze laagdrempelige korte workshop Interculturele communicatie zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van uw wensen.  In deze workshop gaan de deelnemers op een leuke manier ervaren wat culturele communicatie kan inhouden. Aan bod kan komen, afhankelijk van wensen en vragen bijvoorbeeld:

  • Aandacht voor uw casussen en vragen. We oefenen met voor u lastige situaties. u mag alles ongegeneerd vragen. 
  • We maken kennis met  F-structuur, fijnmazige structuren: een volle, gedetailleerde en strakke structuur van omgangscodes en communicatieregels tussen mensen en G-structuur, Grofmazige structuur, een ruimer, losser en globaler stelsel van regels en codes.
  • We onderzoeken wat ‘Nederlands’ is aan de manier waarop we communiceren. Dan weten we ook waar migranten tegen aan lopen. We begrijpen dan beter waardoor onbedoelde buitensluiting ontstaat. 
  • Communicatieregels, ongeschreven wetten en omgangsregels komen aan bod. Meestal zijn deze vaak onbewust, maar je wordt er wel op beoordeeld.

Leuk en leerzaam

Deze workshop is leuk en leerzaam voor management en medewerkers binnen bedrijven en organisaties, woningcorporaties, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, e.d. Voor kleine en grote groepen! Het thema komt aan bod op een manier dat niemand het gevoel krijgt dat hij/zij iets fout doen. Deelnemers ervaren het als heel prettig om hierdoor een andere blik te krijgen op collega's en medeburgers. Ook het oefenen met eigen casussen kan in kleinere groepen aan bod komen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden voor uw organisatie! 

Meer informatie over Diversiteit & Inclusiviteit 

Meer informatie over diversiteit in acteursprofielen

Meer informatie over 'Communicatie'