Search
Close this search box.

Training Ouderenmishandeling en Huiselijk geweld

Ouderenmishandeling en Huiselijk geweld voor de zorg en hulpverleners

Tijdens de interactieve training rond ‘Ouderenmishandeling en/of Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘ brengen we de diverse situaties in beeld waarin diverse soorten geweld gebruikt worden. Ook de minder herkenbare vormen van geweld worden in beeld gebracht.

Doel van deze training Ouderenmishandeling, Huiselijk Geweld, Kindermishandeling
Doel van onze interactieve bijdrage bij Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld is deze problematiek bespreekbaar te maken en bewustwording, herkenning en erkenning te bewerkstelligen. Dierenmishandeling is soms een aanwijzing voor huiselijk geweld zo blijkt uit onderzoek. Handvatten om dit bespreekbaar te maken, komen aan bod en ook hoe hiermee om te gaan en te verwijzen, worden besproken door de betrokken organisaties op dat terrein.   

Laagdrempelige interactieve aanpak

Tijdens de bijeenkomsten spelen trainingsacteurs/co-trainers van Hetsen & Visschers situaties uit de praktijk door middel van regietheater en illustratiescènes. Zij leiden desgewenst ook de interactie met het publiek. Door situaties in beeld te brengen met de diverse verschijningsvormen en de dilemma’s ontstaat herkenning en bewustwording.

De betrokkenheid van het publiek is groot door deze interactieve aanpak met de diverse werkvormen.  

In de interactieve regiescènes en illustratiescènes besteden we o.a. aandacht aan:  

  • De minder herkenbare vorm(en) van ouderenmishandeling.
  • Het verborgen leed; leed dat het gevolg is van verwaarlozing, pesten, opsluiten van bijvoorbeeld een demente oudere om boodschappen te kunnen doen, financiële uitbuiting enz.
  • Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  • In gesprek gaan bij vermoedens en signalen. Hoe doe je dat? De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.  

Voor wie?
Wij verzorgen deze interactieve trainingen Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling bij bijeenkomsten t.b.v. netwerkorganisaties, samenwerkingsverbanden, de ouderenzorg, Jeugdzorg, wijkverpleging, verpleegtehuizen,  thuiszorg, onderwijs, t.b.v. studenten van een zorgopleiding in Utrecht, enz. 

Vaak doen we dat samen of in opdracht van met name Het Steunpunt Huiselijk Geweld en Ouderenzorg in de diverse regio’s. De bijeenkomsten worden zeer goed ontvangen. 

Wil je Oudermishandeling en/of Huiselijk geweld, Kindermishandeling ook onder de aandacht brengen binnen jouw organisatie of regio? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Laaggeletterdheid