Huiselijk geweld

Ouderenmishandeling en Huiselijk geweld 
In samenwerking met of in opdracht van met name Het Steunpunt Huiselijk Geweld verzorgen wij regelmatig interactieve bijeenkomsten rond 'Ouderenmishandeling, Huiselijk Geweld en de relatie met Dierenmishandeling'.

Wij verzorgen deze interactieve bijeenkomsten in de ouderenzorg, de verpleegtehuizen, de thuiszorg, t.b.v. netwerkbijeenkomsten, t.b.v. studenten van een zorgopleiding in Utrecht, etc. Tijdens de bijeenkomsten spelen trainingsacteurs situaties uit de praktijk door middel van regietheater en illustratiescènes. Dit in interactie met het publiek.

Doel van onze interactieve bijdrage is deze problematiek bespreekbaar te maken en bewustwording, herkenning en erkenning te bewerkstelligen. De bijeenkomsten worden zeer goed ontvangen. Het publiek, met regelmaat ook oudere deelnemers, doet actief mee.

In de interactieve regiescènes en illustratiescènes, gespeeld door onze acteurs bij Hetsen & Visschers, besteden we o.a. aandacht aan:  

  • de minder herkenbare vorm(en) van ouderenmishandeling,
  • het verborgen leed; leed dat het gevolg is van verwaarlozing, pesten, opsluiten van bijvoorbeeld een demente oudere om boodschappen te kunnen doen, financiële uitbuiting e.d.

Wilt u oudermishandeling/huiselijk geweld ook onder de aandacht brengen in uw organisatie of regio?