Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer

Wil je je team versterken door meer diversiteit in je team en organisatie?

Met medewerkers met een verschillende opleiding en achtergrond, leeftijd en geslacht kun je de meerwaarde optimaal benutten en de samenwerking versterken. De maatschappij met zijn grote diversiteit aan inwoners is ook divers. De meerwaarde van diversiteit wordt door steeds meer organisaties ervaren. 

Diversiteit op de werkvloer

Wat betekent diversiteit op het werk?

Onder diversiteit wordt verstaan de verschillen tussen mensen. Hoe meer verschillen we kunnen zien en benutten, hoe groter onze kracht en hoe beter onze aansluiting, ideeën, dienstverlening en kwaliteit. Kijken met een open blik naar de ander stimuleert om opnieuw nieuwsgierig te zijn, contact te maken en meer van elkaar te weten te komen. Medewerkers worden zo ingesloten i.p.v. buitengesloten.

 • Mannen, vrouwen, gender neutraal.
 • Allochtonen en autochtonen.
 • Oudere en jongere medewerkers.
 • Mbo-ers, hbo-ers, universitair opgeleid.
 • Allerlei andere verschillen die zich voordoen.
Diversiteit voorbeeld

“Kijken naar de ander is ook geconfronteerd worden met je eigen vooroordelen.” 

Wat komt aan bod in een training diversiteit & inclusiviteit?

 • Diversiteit & Inclusiviteit in het werk, wat betekent dat voor ons?
 • Wat betekent dat voor onze klanten en burgers? Hoe kan ik beter aansluiten? Wat zijn mogelijke verschillen? 
 • Wat betekent dat voor onze communicatie? Wat zijn lastige situaties en hoe kunnen we daar mee omgaan?
 • Genderverschillen, hoe benut je die zo optimaal mogelijk in je bedrijf en/of organisatie?
 • Hoe realiseer ik diversiteit in ons bedrijf/organisatie en team zo optimaal mogelijk? Wat betekent diversiteit voor ons personeelsbeleid, onze pr?
 • Wat kan lastig zijn aan diversiteit en hoe kan ik daar op een andere manier mee omgaan zodat het effect positief wordt?
 • Wat betekent genderdiversiteit voor de invulling van de topfuncties in ons bedrijf?  

In onze trainingen wordt op een interactieve manier met de deelnemers samengewerkt aan de diverse thema´s. Casussen en leerwensen komen aan bod en worden uitgespeeld en verbonden met korte ondersteunende theorie. 

Laaggeletterdheid