Diversiteit

Wil je je team versterken door diversiteit in je team en organisatie aan te brengen? Medewerkers met een verschillende opleiding en achtergrond, leeftijd en geslacht kun je optimaal benutten. Iedereen brengt iets in wat de ander kan versterken. 

Wat is diversiteit op het werk?

Onder diversiteit wordt verstaan de verschillen tussen mensen. Hoe meer verschillen we kunnen zien en benutten, hoe groter onze kracht en hoe beter onze ideeën, dienstverlening en kwaliteit. Kijken met een open blik naar de ander stimuleert om opnieuw nieuwsgierig te zijn, contact te maken en meer van elkaar te weten te komen.

 • Mannen en vrouwen
 • Allochtonen en autochtonen
 • Oudere en jongere medewerkers
 • Mbo-ers, hbo-ers, universitair opgeleiden
 • Allerlei andere verschillen die zich voordoen

"Kijken naar de ander is geconfronteerd worden met je eigen vooroordelen." 

Wat komt aan bod in een training diversiteit?

 • Diversiteit in het werk, wat betekent dat voor ons?
 • Wat betekent dat naar onze klanten toe?
 • Genderverschillen, hoe benut je die zo optimaal mogelijk in je bedrijf en/of organisatie?
 • Hoe realiseer ik diversiteit in ons bedrijf/organisatie en team zo optimaal mogelijk? Wat betekent diversiteit voor ons personeelsbeleid?
 • Wat kan lastig zijn aan diversiteit en hoe kan ik daar op een andere manier mee omgaan zodat het effect positief wordt?
 • Wat betekent genderdiversiteit voor de invulling van de topfuncties in ons bedrijf?  

In onze trainingen wordt op een interactieve manier met de deelnemers samen gewerkt aan de diverse thema´s.
Met inhoud en humor!