Dementie

Training Dementie: Hoe herken je dementie? En hoe ga om met dementie?

Er zijn steeds meer organisaties en medewerkers die te maken krijgen met mensen die de (beginnende) symptomen van Alzheimer of een andere vorm van dementie hebben. Deze mensen wonen dan nog zelfstandig of verblijven in bijvoorbeeld een zorgcentrum/verpleeghuis of ziekenhuis. De mogelijk handelingsverlegenheid zorgt voor allerlei pijnlijke en lastige situaties voor de ouderen zelf en hun omgeving.

Hoe is dementie te herkennen en hoe ga je er op een respectvolle manier mee om?

In een interactieve training dementie of workshop komen de verschillende facetten en leerwensen aan bod.  Met een inhoudelijke deskundige en onze expert trainingsacteurs en co-trainers worden realistische situaties uit de praktijk uitgespeeld. Er wordt geoefend met eigen casussen rond deelthema's zoals bijvoorbeeld: 

  1. Bewustwording en herkennen van de diverse fasen dementie. 
  2. Aansluiten, contact maken, meebewegen, do's en don'ts. 
  3. In eenvoudige taal spreken.
  4. Normaliseren en geruststellen.
  5. Signaleren en verwijzen indien gewenst.

Een training omgaan met dementerende mensen! Voor wie?

Alle organisaties die met (beginnend) dementerende mensen te maken hebben. Organisaties zoals bijvoorbeeld: Ziekenhuizen, Huisartsen, Wijkverpleegkundigen, Thuiszorg, Ziekenhuizen, Ouderenzorg, Zorg- en Verpleegcentra, Welzijnswerk, Gemeenten, Sociale diensten, Buurtwerk, Vrijwilligerswerk e.d. 

Onze ervaring in omgaan met dementie

We hebben als sinds de jaren ’90 vele trainingen dementie, regietheater en workshops verzorgd door heel Nederland. Een brede ervaring hebben we opgebouwd binnen de ouderzorg rond vraaggerichte zorg, bejegening, eigen regie, seksualiteit, omgaan met dementie, omgaan met emoties, boosheid, kleinschalig wonen, omgaan met familieleden, leidinggeven, samenwerken en meer. Organisatiebreed voor alle functiegroepen. Van facilitair tot management. Voor kleine en grote groepen. Altijd interactief!