Dementie

Herkennen en omgaan met dementie
Er zijn steeds meer organisaties en medewerkers die te maken krijgen met mensen die de (beginnende) symptomen van Alzheimer of een andere vorm van dementie hebben en zelfstandig of in een zorgcentrum wonen. De mogelijk handelingsverlegenheid zorgt voor allerlei pijnlijke en lastige situaties voor de ouderen zelf en hun omgeving.

Hoe is dementie te herkennen en hoe ga je er op een respectvolle manier mee om?
In een korte interactieve workshop komt dit aan bod met een inhoudelijke deskundige en onze expert trainingsacteurs en co-trainers die realistische situaties uit de praktijk spelen. Er wordt geoefend met eigen casussen rond deelthema's zoals bijvoorbeeld: 

  1. Bewustwording en herkennen van de diverse fasen dementie. 
  2. Aansluiten, contact maken, meebewegen, do's en don'ts. 
  3. In eenvoudige taal spreken.
  4. Normaliseren en geruststellen.
  5. Signaleren en verwijzen indien gewenst.

Voor wie?
Alle organisaties die met (beginnend) dementerende mensen te maken hebben. Organisaties zoals bijvoorbeeld: Gemeenten, Sociale diensten, Huisartsen, Wijkverpleegkundigen, Thuiszorg, Ziekenhuizen, Ouderenzorg, Zorg- en Verpleegcentra, Welzijnswerk, Buurtwerk, Vrijwilligerswerk e.d. 

Onze ervaring
We hebben als sinds de jaren ’90 een brede ervaring opgebouwd binnen de ouderzorg rond vraaggerichte zorg, bejegening, eigen regie, seksualiteit, omgaan met dementie, omgaan met agressie, kleinschalig wonen, omgaan met familieleden, leidinggeven, samenwerken en meer. Organisatiebreed voor alle functiegroepen. Van facilitair tot management. Voor kleine en grote groepen. Altijd interactief!

Samen met Pharos en Stichting Lezen & Schrijven verzorgen we al enige jaren ook korte, praktijkgerichte workshops en trainingen over het 'Herkennen en Omgaan met Laaggeletterden en Mensen met Lage Gezondheidsvaardigheden'. Zij verzorgen de theorie en wij zetten dan een professionele trainingsacteur of co-trainer in om te oefenen met o.a. herkennen en bewustwording, in gesprek gaan, verwijzen en meer.