Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Cultuursensitieve communicatie

Cultuursensitieve communicatie

De training Cultuursensitief werken Brede Intake hebben we ontwikkeld voor professionals werkzaam bij gemeentes. Voor hen ligt er een flinke taak vanuit de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet Inburgering 2022 om inburgeraars, bijstandsgerechtigde en laaggeletterde allochtone en autochtone te ondersteunen in het o.a. verbeteren van hun taal, reken- en digitale vaardigheden. Een cultuursensitieve aanpak zorgt voor betere resultaten én vlotter lopende trajecten!  

 • Je wilt in je gesprekken met nieuwkomers zo goed mogelijk begrijpen wat ze nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. 
 • Je loopt tegen cultuurverschillen en miscommunicaties aan. 
 • Je hebt onvoldoende kennis van interculturele communicatie om effectief te communiceren. 
 • Je wilt onbevooroordeeld het gesprek kunnen voeren. 
 • Je wilt misverstanden voorkomen en vanuit begrip, respect, nieuwsgierigheid en openheid een effectief gesprek voeren.   

Resultaat na de training Cultuursensitief werken Brede Intake

Na de training heb je geleerd én ervaren:

 • Wat cultuursensitief werken is en hoe je dit kunt toepassen in je werk.
 • Wat je eigen normen en waarden zijn en bewustwording van het referentiekader van de ander.
 • Wat het effect is van een cultuur sensitieve open en nieuwsgierige houding.
 • Wat werkt en wat niet werkt om beter te communiceren met nieuwkomers zodat je miscommunicatie en misverstanden kunt voorkomen.

Opzet en duur training Cultuursensitief werken Brede Intake

Het accent tijdens deze training ligt op het ervaren, leren door te doen. Samen met de trainer én een professioneel gespecialiseerde trainingsacteur ga je aan de slag en oefen je met (eigen) casuïstiek. De training is praktisch van opzet en bestaat uit zowel individuele- als groepsoefeningen.

Waarom trainen in cultuursensitief werken?

Vanaf januari 2022 begint inburgering met een Brede Intake door óf onder regie van de gemeente. Tijdens de Brede intake moet de gemeenteambtenaar de persoonlijke situatie en leerbaarheid van de nieuwkomer in beeld brengen. Op basis hiervan stelt de gemeenteambtenaar in overleg met de nieuwkomer een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Het opstellen van dit plan is maatwerk en is een vertaling van de uitkomsten van de Brede intake naar persoonlijke doelen van de nieuwkomer.

Het PIP is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject voor statushouders, gezinsmigranten en overige migranten. Er wordt in de nieuwe Inburgeringswet ook van gemeentes verwacht dat zij nieuwkomers periodiek uitnodigen voor een voortgangsgesprek. Er geldt een minimum van 2 gesprekken in de eerste 12 maanden na aanvang van de inburgeringstermijn.

De gemeenteambtenaren ervaren dat het soms moeilijk is om aansluiting te vinden in gesprekken en dat belemmert hen om de competenties van mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen en, waar nodig, gezamenlijk een begeleidingsplan te maken.

Ondersteuning aan deze professionals in het cultuursensitief kunnen werken, is dan ook wenselijk. Want goede interculturele communicatie wordt niet bepaald door goede communicatie tussen culturen, maar juist door goede communicatie tussen mensen, ook wanneer die een andere culturele achtergrond hebben. Het bewust zijn hiervan en het oefenen in deze gespreksvaardigheden maakt het verschil in deze gesprekken met de nieuwkomers.  

Laaggeletterdheid