Training Waarderend Auditen

Waarderend Auditen als instrument

Interne audits worden helaas nog vaak als bureaucratische verplichte kost ervaren. Deze training waarderend auditen wordt door klanten als heel waardevol ontvangen. Bij gewone trainingen auditen voelen auditees  zich vaak beoordeeld. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de nadruk ligt op wat fout gaat binnen de organisatie. Auditen hoeft niet alleen in te houden wat wel of niet conform de norm is uitgevoerd. 

Een training Waarderend Auditen is een waardevol instrument om: 

 1. kwaliteit aan het daglicht te brengen
 2. te ontdekken wat al goed gaat én 
 3. wat eventueel nog beter kan.

Bij een training Waarderend Auditen kan aan bod komen:

 • De eigen leervragen.
 • Wat is auditen en waartoe dient het?
 • Behandelen van audittechnieken en het auditproces.
 • Wat is waarderend auditen?
 • Rapporteren en waarderend rapporteren.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Oefenen met het stellen van waarderende vragen.
 • Hoe een audit een nuttige maar ook stimulerend ervaring te laten zijn.

Voor wie is de training Waarderend Auditen?

De training is bedoeld voor beginnende interne auditoren, kwaliteitsmedewerkers/ managers. Men hoeft geen ervaring te hebben met (waarderend) auditen.