Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Agressie training en grensoverschrijdend...

Agressie training en grensoverschrijdend gedrag

Velen hebben helaas te maken met emotionele, boze of zelfs agressieve en intimiderende klanten of burgers. In de publieke sector zelfs meer dan 36%. Schokkende cijfers en ontluisterend.

In vele sectoren wordt jaarlijks de agressietraining op maat, ook preventief, gegeven. Uit zorg voor personeel en medewerkers. Dit om medewerkers meer inzichten en handvatten te geven bij emotionele en agressieve klanten en burgers. Daarnaast voorkomt een goede zorg en een ondersteunende agressietraining daarmee ook uitval van personeel.

“Wat heb ik veel geleerd. Terugkijkend had ik agressiesituaties nu anders aangepakt. De training agressie heeft me meer zekerheid gegeven. Ik heb veel geleerd en vond de trainingsacteur heel realistisch in zijn spel. Dat werkte goed. Het was een leuke studiedag. Bedankt!”

Agressiesituatie in de praktijk van alle dag

Vele dienstverlenende organisaties hebben dagelijks te maken met emotioneel, agressief of intimiderend gedrag bij ontmoetingen en confrontaties aan bijvoorbeeld de balie, in een gesprek met artsen, ouders of uitkeringsinstanties of scheldend en dreigend langs de weg of bij telefonisch contacten. Dit zorgt voor stressvolle en angstige situaties voor medewerkers en zorgpersoneel.

In onze agressietrainingen hebben we aandacht voor wat er in de organisatie speelt. Hoe kunnen we preventief agressie voorkomen aan de voorkant in de organisatie en wat helpt om agressie te de-escaleren of te stoppen? Hoe om te gaan met de diverse vormen van agressie en emoties?

De medewerkers krijgen inzicht in de verschillende soorten agressie en een daarbij passende aanpak, die werkt in hun dagelijkse praktijk met eigen leerwensen en casussen.

De werksituatie van alledag is bij onze agressietraining het uitgangspunt

 1. Preventief; het voorkomen en herkennen van agressie-situaties en/of grensoverschrijdend gedrag.
 2. Eigen spanning en emotie onder controle hebben.
 3. Het effectief omgaan met diverse vormen van agressie.
 4. Begrip op maat.
 5. Het stellen van grenzen waar nodig.
 6. Hoe om te gaan met dronken mensen of verwarde personen.

Trainingsacteurs agressie en (co-)trainers agressie

Binnen ons expertteam agressie hebben we alleen zeer ervaren trainingsacteurs agressie en (co-)trainers agressie. Dat is een trainer-acteur agressie in één persoon. Zorgvuldigheid in aanpak en een veilige sfeer is de basis van een goede training agressie. We werken in opdracht samen met bijv. Arbodiensten, HR van organisaties en bedrijven in de zeer diverse sectoren, trainingsbureaus en zelfstandige trainers. De inzet is naar wens. Ondersteunend aan de trainer of zelfstandig werkend.

Onze agressietraining is met een aanpak op maat

Afhankelijk van de wensen en wat er speelt, de branche en de doelgroep kunnen de volgende onderdelen bij de training agressie aan bod komen of als verdiepingsmodule getraind worden:

 • Het herkennen en voorkomen van agressief, grensoverschrijdend gedrag.
 • Agressie-signalen tijdig herkennen en ombuigen (de-escaleren).
 • Wat is emotie en wat is agressie?
 • Het voorkomen, omgaan met en stoppen van agressie en grensoverschrijdend gedrag.
 • Communicatieniveaus, ABCD-gedrag en Stoplichtmodel.
 • Emotie, Frustratie- en Intimidatie-agressie.
 • Agressie en groepsgedrag, groepsgedrag jongeren en korte lontjes.
 • Aanspreken: hoe doe je dat en wat gaat vooraf aan aanspreken?
 • Interculturele communicatie.
 • Agressie en verwarde personen.
 • Agressie-protocollen opstellen.
 • Spanningcontrole.
 • Klantvriendelijk en klantgericht werken.
 • Helder communiceren.
 • Slechtnieuwsgesprekken.
 • Omgaan met klachten en bezwaren.
 • Diefstalpreventie.
 • Omgaan met agressieve, dronken mensen, met mensen onder invloed of met psychiatrische ziektebeelden.

Nieuw! Agressie VR-Training, omgaan met emotie en agressie

Op een interactieve wijze gaan deelnemers in de training agressie met een VR-bril op aan de slag. Zij ervaren zelf en onderzoeken met diverse werkvormen de verschillende agressie- en emotie scenario’s. Daarna oefenen ze met een ervaren ’trainingsacteur agressie’ hoe om te gaan met de diverse vormen van agressie. Meer weten over deze VR-Agressie training?

​T​raining Agressie Interactief

Tijdens de training spelen we agressie vormen uit met pakkende illustratie scènes en/of openen met bijvoorbeeld een regie scène als start van een training of traject. De diverse praktijksituaties spelen we in de training agressie of cursus agressie realistisch uit, waarbij deelnemers op laagdrempelige wijze kunnen oefenen met agressie situaties. In de training komen eigen casussen aan bod en wordt gezamenlijk al oefenend bekeken welke aanpak werkt en wanneer en hoe. Zijn er specifieke wensen of vragen, bel gerust vrijblijvend voor meer informatie.

We zijn bij Hetsen & Visschers breed ervaren met grensoverschrijdend gedrag en cursus agressie in de diverse branches:

 • Agressietraining onderwijs en andere trainingen in het onderwijs, kinderopvang.
 • Agressietraining in de zorg, ouderenzorg, huiselijk geweld, GGZ.
 • Agressietraining als gevolg van alcohol, drugs en psychiatrische stoornissen.
 • Agressietraining bij gemeentelijke diensten.
 • Agressietraining wegverkeer.
 • Agressietraining gericht tegen ambulance- en ziekenhuispersoneel, hulpverleners.
 • Agressietraining in de vervoerssector.
 • Agressietraining bij huisartsenposten, apothekers.
 • Agressietraining bij woningbouwverenigingen, sociale diensten, UWV, welzijnsorganisaties aan loketten en balies.
 • Agressietraining zwembaden, winkels, uitgaansgelegenheden.

Laaggeletterdheid