Agressie

Training Agressie en Grensoverschrijdend gedrag

 1. Preventief; het voorkomen en herkennen van agressie-situaties en/of grensoverschrijdend gedrag. 
 2. Het effectief omgaan met diverse vormen van agressie. 
 3. Begrip op maat en het stellen van grenzen waar nodig. 

Onze aanpak is op maat.

Afhankelijk van uw wensen en wat er speelt, de branche en de doelgroep kunnen de volgende onderdelen bij de training agressie aan bod komen: 

 • Het herkennen en voorkomen van agressief, grensoverschrijdend gedrag. 
 • Agressie-signalen tijdig herkennen en ombuigen (de-escaleren). 
 • Het omgaan met en stoppen van agressie en grensoverschrijdend gedrag. 
 • Communicatieniveaus, ABCD-gedrag, Stoplichtmodel, Frustratie- en Intimidatie-agressie.
 • Agressie en groepsgedrag, groepsgedrag jongeren en korte lontjes
 • Aanspreken.
 • Interculturele communicatie. 
 • Agressie en verwarde personen
 • Agressie-protocollen opstellen.
 • Spanning controle.
 • Klantvriendelijk- en klantgericht werken. 
 • Helder communiceren. 
 • Slecht-nieuwsgesprekken. 
 • Omgaan met klachten en bezwaren. 
 • Diefstalpreventie.
 • Omgaan met agressieve dronken mensen, met mensen onder invloed of met psychiatrische ziektebeelden.

In ons expertteam agressie hebben we zeer ervaren trainingsacteurs agressie en (co-)trainers. Dat is een trainer-acteur agressie in één persoon.

Nieuw! Agressie VR-Training, omgaan met emotie en agressie

Op een interactieve wijze gaan deelnemers in de training agressie met een VR-bril op aan de slag. Zij ervaren zelf en onderzoeken met diverse werkvormen de verschillende agressie- en emotie scenario’s. Daarna oefenen ze met een ervaren 'trainingsacteur agressie' hoe om te gaan met de diverse vormen van agressie. Meer weten over deze VR-Agressie training?  

​T​raining Agressie Interactief

In de praktijk spelen we diverse agressie-vormen uit met pakkende illustratie scènes en/of openen met bijvoorbeeld een regie scène als start van een training of traject. De diverse situaties spelen we in de training agressie of cursus agressie realistisch uit, waarbij deelnemers op laagdrempelige wijze kunnen oefenen met agressie situaties.

We zijn bij Hetsen & Visschers breed ervaren met grensoverschrijdend gedrag en cursus agressie in de diverse branches:

 • Agressietraining onderwijs en andere trainingen in het onderwijs, kinderopvang.
 • Agressietraining in de zorg, ouderenzorg, huiselijk geweld, GGZ.
 • Agressietraining als gevolg van alcohol, drugs en psychiatrische stoornissen.
 • Agressietraining bij gemeentelijke diensten.
 • Agressietraining wegverkeer.
 • Agressietraining gericht tegen ambulance- en ziekenhuispersoneel, hulpverleners.
 • Agressietraining in de vervoerssector.
 • Agressietraining bij huisartsenposten, apothekers.
 • Agressietraining bij woningbouwverenigingen, sociale diensten, UWV, welzijnsorganisaties aan loketten en balies.
 • Agressietraining zwembaden, winkels, uitgaansgelegenheden.