Training Salesvaardigheden en training Adviesvaardigheden

Het verkopen van een product of dienst vraagt diverse kwaliteiten van de verkoper. 

Het terrein van de sales en advisering is breed en vraagt kennis op inhoud en vaardigheden in gedrag.
In de training Salesvaardigheden of Adviesvaardigheden komen diverse deelthema's aan bod : 

 • Ken uw klant, type klanten e.d. op een aantal belangrijke punten.
 • Wat zijn de belangrijke stappen in de voorbereiding
 • Klantvriendelijk en klantgericht zijn, wat betekent dat in uw bedrijf
 • Ken uw product of dienst en hoe dit presenteren aan uw klanten.
 • Het verkoopproces en de diverse stappen; van opening tot de afsluiting
 • Omgaan met weerstand en bezwaren
 • Gespreksvaardigheden verkoop oefenen a.h.v. casussen uit de praktijk 

Wij zijn zeer ervaren met deze en aanverwante thema's op het terrein van sales en klanten. Zowel met de inzet van expert trainingsacteurs sales en/of adviesvaardigheden  als ook trainer-acteur sales en/of adviesvaardigheden.

Afhankelijk van uw wensen kunnen we deze sales thema's interactief vormgeven: 

 • Adviesvaardigheden
 • Acquisitievaardigheden
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Netwerken en Relatiebeheer
 • CommerciĆ«le gespreksvoering, acquisitiegesprekken, telefonisch en vis-Ć”-vis
 • Omgaan met 'lastige' en 'moeilijke' klantsituaties aan telefoon en balie
 • Klantgerichte telefoontrainingen
 • Verkoopgesprekken, cross-selling
 • Proactieve klantbenadering, klantgericht en vraaggericht werken
 • Omgaan met weerstand en bezwaren e.v.