Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Thema’s
 4. >
 5. Aanspreken op veilig handelen

Aanspreken op veilig handelen

Gedrag en Veiligheid training

Het thema ‘Veiligheid en Gedrag’ is een van onze expertise terreinen waarbij we bedrijven en Adviesbureaus rond veiligheid graag ondersteunen. Van management tot de werkvloer en contractors.
Op interactieve wijze zetten we op diverse manieren expert trainingsacteurs en co-trainers in bij bijeenkomsten, workshops en trainingen rond veiligheid en diverse verandertrajecten.

Voor wie is veiligheid op de werkvloer?

Voor alle bedrijven en organisaties die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij zijn ervaren met de diverse doelgroepen organisatie breed van management tot productie bij vele (chemische) bedrijven en ziekenhuizen. Bedrijven zoals Huntsman, Sabic / DSM, Akzo Nobel, Sitech, Global Chemicals Thermo Fisher Scientific, Nufarm, Nederlandse Gasunie, Eastman, Urenco, ATM, Interstream Barging, AVR, ADM. 

Inmiddels hebben we een breed aanbod in aanpak en thema's ontwikkeld op weg naar nul-incidenten

 • Management en veiligheid, H.S.E.- functionarissen en Veiligheid.
 • Leidinggeven, voorbeeldgedrag en veiligheid.
 • Leidinggeven en feedback, in relatie tot voorbeeldgedrag. 
 • Veiligheid en gedrag in de productie en i.s.m. contractors.
 • Omgaan met afwegingen, weerstand, samenwerken en elkaar aanspreken bij onveilig handelen.
 • Het versterken van veilig handelen.
 • Het onderkennen van de eigen veiligheidscultuur.

Achterliggende vragen kunnen zijn:

 • Wat is de invloed van leidinggeven en voorbeeldgedrag op veiligheid en hoe kunnen we dat versterken?
 • Welke signalen worden er in de dagelijkse praktijk afgegeven over veiligheid?
 • Welke knelpunten rond veiligheid zijn er op de werkvloer?
 • Hoe wordt er met knelpunten in de plant zelf en aanvaardbare risico’s omgegaan?
 • Hoe wordt met verbetertips van de werkvloer omgegaan?
 • Wordt veilig gedrag immaterieel beloond en onveilig gedrag bestraft?
 • Hoe spreken medewerkers elkaar aan?
 • Worden medewerkers overspoeld met informatie en instructies?
 • Hoe verloopt de communicatie tussen de h.s.e.-afdeling, management en de rest van de organisatie?

Interactief Regietheater bij trainingen rond Veiligheid

Om praktijksituaties te oefenen of te visualiseren, maken we regelmatig gebruik van interactief regietheater en andere interactieve werkvormen, passend bij de deelnemersgroep.

 • Leiderschapstraject voor directie en management.
 • Veranderingstraject rond Veiligheid Workshops ‘Veiligheid en gedrag’ voor management/leidinggevenden. 
 • Workshops ‘Veiligheid en gedrag’ voor medewerkers productie en onderhoud /contractors. 
 • Training ‘Veiligheid en gedrag’ voor leidinggevenden en H.S.E.- functionarissen. 
 • Training situationeel leidinggeven.
Veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer is een lastig dilemma!

In chemie- en petrochemische bedrijven staat veiligheid hoog op de agenda. Veiligheid en gedrag is voor veel chemiebedrijven soms een lastig dilemma. Je moet ’tonnen aan productie draaien’ en het liefst ‘veilige tonnen’. 
Daarnaast wordt het bedrijf ook nog eens beoordeeld op het aantal incidenten met verzuim, terwijl bij een bedrijf met een laag aantal incidenten niet altijd daadwerkelijk veilig wordt gehandeld. 
Er zijn allerlei inspanningen binnen de bedrijven en vaak wordt al in vele opzichten veilig gewerkt.
Het doel en streven blijft nul incidenten en zover zijn de meeste bedrijven nog niet. 

Waarom bedrijven voor onze aanpak kiezen op weg naar nul-incidenten

Veiligheidssystemen, procedures, werkvergunningen en veiligheidsrondes zijn allemaal op zichzelf goede beheerssystemen. Bij diverse bedrijven/plants wordt ook gewerkt met de Behaviour Based Safety-systematiek of met STOP. Soms aangevuld met het Hearts en Mindschema om dit gedrag te beïnvloeden. 

In de praktijk van alledag laat gedrag zich moeilijker sturen. Men geeft steeds aan dat met allerlei procedures het veiligheidsgedrag nog niet ‘automatisch’ wordt, nog niet in de genen komt en dat onze aanpak een belangrijke aanvulling daarop is. 

Onze aanpak is gericht op een tweesporenbeleid

We kijken heel sterk naar wat er in de praktijk van alledag gebeurt tussen leidinggevenden, management en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling in de diverse ploegen. 

1.Workshops Veiligheid met alle leidinggevenden inclusief management
Het eerste spoor betreft workshops/bijeenkomsten met alle leidinggevenden inclusief management. Deze bijeenkomsten zijn gericht op hun beïnvloedingsmogelijkheden t.a.v. veiligheid op de werkplek.

Daarnaast vatten leidinggevenden hun rol t.a.v. veilig gedrag nog vaak op als beheersmatig. 
Ze zorgen dat er goede veiligheidsprocedures, incident- registratiemodellen en observatierondes zijn, waarin medewerkers elkaar leren aanspreken. Deze beheersmatige managementrol doet het gedrag van medewerkers niet (voldoende) veranderen. Daarvoor zijn ook andere leidinggevende en met name leiderschapskwaliteiten nodig.

Inhoudelijk kan zo’n bijeenkomst/ workshop gaan over:

 •  Het beheersmodel van veel managers t.a.v. veilig handelen.
 •  De rol en het voorbeeldgedrag van het management t.a.v. veiligheid en gedrag. 
 •  De relatie tussen vaardigheden in feedback en veiligheid.
 •  Het dilemma productiedruk versus veiligheid.
 •  De stijl van leidinggeven.
 •  Belonen en straffen.
 •  Beïnvloeden van veilig gedrag.

2.Workshops Veiligheid voor medewerkers operations en maintenance/contractors
Belangrijk hierbij is het verkrijgen van draagvlak bij medewerkers (dus bottum-up) door workshops zonder leidinggevenden erbij. In deze workshops, die meestal 3 uur per groep duren, wordt o.a. gekeken naar hoe zij aankijken tegen:

 • Wat kan de organisatie volgens hen nog meer doen om tot nulincidenten te komen?
 • Wat kunnen ze zelf nog meer, anders, beter doen?
 • Het dilemma productiedruk versus veiligheid op de werkvloer.
 • Bewustwording van eigen gewoontegedrag.
 • Elkaar aanspreken.
 • Hoe om te gaan met knelpunten t.a.v. onveilige situaties.
 • Wat te doen met zogenaamd aanvaardbare risico’s ?
 • Gedrag en samenwerking binnen de ploeg.

Tijdens deze workshops met het personeel wordt ook gebruik gemaakt van zeer interactieve leer- en werkvormen, zoals regietheater. Deze werkvorm wordt ook steeds goed ontvangen. Veel medewerkers die vaak aangeven genoeg te hebben van V.G.M.- dagen raken tijdens de bijeenkomsten zelfs erg betrokken en enthousiast. Bovendien genieten ze van de humor naast de ernst. Een voorwaarde volgens ons om iets te kunnen leren en om te willen veranderen.  

Laaggeletterdheid