Themabijeenkomsten

Interactieve thema bijeenkomsten

Wilt u bij uw bedrijfsbijeenkomsten, teamdagen, studiedagen, seminars, congressen e.d. de medewerkers, deelnemers of uw klanten actief informeren en actief betrekken? Bijvoorbeeld bij een verandering, een missie, een andere aanpak en/of verdieping van een thema?

Bij onze interactieve bijeenkomsten gebruiken we bijv. regiescènes, illustratiescènes, storytelling, terugspeeltheater, gamification, speeddaten, en meer werkvormen als:

  • Aanjager van de discussie
  • Bewustwording en verheldering van een dilemma of thematiek
  • Het onder de aandacht brengen van een andere werkwijze of missie
  • Ontspannend intermezzo
  • Versterken en oefenen van (deel) vaardigheden, houding en gedrag  
  • Betrokkenheid vergroten door bijvoorbeeld interactief meespeeltheater 
  • Een vertaling van de theorie naar de praktijk
  • Een vorm van voorlichting of deskundigheidsbevordering 
  • Uitwisseling van meningen en visie 

De vorm kan variëren, naar gelang uw wensen. We ondersteunen u met de inzet van bijvoorbeeld trainingsacteur(s), co-trainer(s), intermediair en dagvoorzitter.