Search
Close this search box.
  1. Hetsen & Visschers
  2. >
  3. Nieuws
  4. >
  5. Ons werk
  6. >
  7. Regietheater voor versterken samenwerking

Regietheater voor versterken samenwerking

Versterken samenwerking
‘Tussen de wal en het schip’

In november organiseerde Interstream Barging twee dagen om de samenwerking tussen de wal en het schip te verbeteren. Een bijzonder en uniek initiatief van dit bedrijf, dat één van de grootste binnenvaartbevrachters is in Europa.

De schippers van de binnenvaart en de operators van terminals gingen uitgebreid in gesprek met elkaar. Over het verschil in positie, hun samenwerking, hun verschil in belangen met als doel het versterken van de onderlinge communicatie.

Wij verzorgden, verspreid over de dag, interactief regietheater én het voorzitterschap. Er werden diverse scènes uit de praktijk van alledag gespeeld met daarbij diverse valkuilen en dilemma’s. De sfeer was goed en de deelnemers zijn samen actief aan de slag gegaan om de scènes te verbeteren en daarmee de onderlinge communicatie te versterken. Het was een succesvolle dag!