Voorstelling 'Laaggeletterd' en meer!

We zijn hét training en acteursbureau dat wekelijks trainingen over laaggeletterdheid ondersteunt en verzorgt. Dit doen we zelfstandig met de inzet van onze expert (senior) trainingsacteurs en co-trainers en in samenwerking met partners als Stichting Lezen & Schrijven en Pharos. 

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Met het reizen met het OV, informatie over medicijnen, afrekenen in een winkel, inloggen bij diverse portalen van de woningcorporatie, belastingdienst, zorgverzekeraar, het opvolgen van werkinstructies, etc. Dit alles heeft grote gevolgen voor hun leven.

Inspireer jouw netwerk, laat hen ervaren wat laaggeletterdheid betekent en boek de voorstelling Laaggeletterd! 

 • Bent u een professional die meer NT1'ers wilt bereiken? 
 • Werkt u in bij de gemeente, in het sociaal domein? 
 • Werk u in het onderwijs, de kinderopvang?
 • Werkt u als leidinggevende in de procesindustrie, schoonmaakbranche, productieomgeving, andere organisatie? 
 • Werkt u als huisarts, specialist, apotheker, praktijkondersteuner, of anders in de zorg? 
 • Weet u niet precies hoe het gesprek aan te gaan met een laaggeletterde?
 • Vraagt u zich af of dat wel uw taak is?
 • Wilt u aan de slag met uw netwerk maar u weet niet hoe? 

Dan is de voorstelling Laaggeletterd een hele mooie opstap om met elkaar in gesprek te gaan over hoe deze problematiek samen met gemeente en bibliotheken aan te pakken! 

Een voorstelling die raakt!

De voorstelling gaat over het bereiken van NT1‘ers en is bedoeld voor professionals en vrijwilligers van gemeenten, onderwijs, GGD, bibliotheken, kinderopvang, UWV, het bedrijfsleven.

Er zijn goede methodieken, profielen, projecten en (camouflage) cursussen ontwikkeld en uitgevoerd die aansluiting zoeken bij de leervraag of behoeften van de laaggeletterden en mensen met lage basisvaardigheden. Toch hoort men vaak dat hiermee feitelijk meer NT2’ers bereikt worden dan NT1’ers.

Onze voorstelling ‘Laaggeletterd’ streeft ernaar dit te doorbreken. Het nagesprek zet de bezoekers aan tot effectieve communicatie rondom laaggeletterdheid en daardoor wordt duidelijk hoe partners in een regio elkaar op weg kunnen helpen. 

Kent u iemand in uw netwerk zoals een gemeente, een UWV, bibliotheek, woningcorporatie, bedrijf, school, gezondheidscentrum, die hier ook mee te maken heeft? Deel deze informatie a.u.b! 

De voorstelling laaggeletterd voor professionals

We hebben de voorstelling ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers van provincies, gemeenten, bibliotheken, UWV’s, het onderwijs, sociale wijkteams, huisartsen, ziekenhuizen, het bedrijfsleven en alle andere instanties. Allen die met laaggeletterden te maken hebben. 

We laten zien wat het lastig maakt voor professionals om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Door onze een interactieve manier kunt u ontdekken hoe u dat wél kunt doen!

In de voorstelling Laaggeletterd krijgen vier laaggeletterden (NT1’ers) een gezicht.

 • Hoe houden ze zich op verschillende manieren staande?
 • Wat is hun kracht?
 • Wat vinden ze lastig?
 • Wat willen ze leren?
"De acteurs van theater en trainingsbureau Hetsen en Visschers lieten duidelijk en met humor zien wat de gevolgen in je dagelijks leven zijn als je moeite hebt met lezen en schrijven." Annet Hofstra, Taalpunt de Wolden.

Waarom een voorstelling over laaggeletterdheid?

De bewustwording rond het bestaan van laaggeletterdheid is de laatste jaren flink toegenomen. Zeker in het sociaal domein en ook bij werkgevers. Ook zijn er allerlei goede methodieken, profielen, projecten en (camouflage) cursussen ontwikkeld en uitgevoerd die aansluiting zoeken bij de leervraag of behoeften van de laaggeletterden. Toch hoort men vaak dat hiermee feitelijk meer NT2’ers bereikt worden dan NT1’ers. Onze voorstelling Laaggeletterd streeft ernaar dit te doorbreken.

Dank
Bij deze willen we onze samenwerkingspartners Stichting Lezen & Schrijven, Pharos en Zet een Punt bedanken voor hun kennis en meedenken over de inhoud van de voorstelling. De voorstelling is geïnspireerd op de personages en profielen van KLASSE!

Wanneer en hoe kunt u de voorstelling Laaggeletterd inzetten?

In overleg met u zullen we een datum inplannen. We spelen de voorstelling door heel Nederland. U kunt de voorstelling inzetten op verschillende manieren: als een kick-off van een aanpak van een traject, of als start of onderdeel van een bijeenkomst, een netwerkbijeenkomst, training of workshop. Door u als organisatie of in samenwerking met uw samenwerkingspartner(s). 

"De voorstelling was ‘corona-proof’ georganiseerd met voldoende afstand tussen zowel publiek als tussen acteurs onderling.", Marjolein van Dijk, Probiblio