Boek nu de voorstelling 'Laaggeletterd'

Boek nu de voorstelling Laaggeletterd!
Corona-proof met afstand 1,5 meter in achtneming

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven.

  • Bent u een professional die meer NT1'ers wilt bereiken?
  • Weet u niet precies hoe het gesprek aan te gaan met een laaggeletterde
  • Vraagt u zich af of dat wel uw taak is?
  • Bent u als gemeente ook bezig een plan van aanpak op te stellen voor een regionaal samenwerkingsverband?

Kent u iemand in uw netwerk zoals een gemeente, een UWV, bibliotheek, woningcorporatie, bedrijf, school, gezondheidscentrum, die hier ook mee te maken heeft? Stuur deze informatie dan a.u.b. aan hen door!

Een voorstelling voor u als professional!

We hebben de voorstelling ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers van provincies, gemeenten, bibliotheken, UWV’s, het onderwijs, sociale wijkteams, huisartsen, ziekenhuizen, het bedrijfsleven en alle andere instanties. Allen die met laaggeletterden te maken hebben. 

In de voorstelling Laaggeletterd krijgen vier laaggeletterden (NT1’ers) een gezicht.

  • Hoe houden ze zich op verschillende manieren staande?
  • Wat is hun kracht?
  • Wat vinden ze lastig?
  • Wat willen ze leren?

Waarom deze voorstelling?

De bewustwording rond het bestaan van laaggeletterdheid is de laatste jaren flink toegenomen. Zeker in het sociaal domein en ook bij werkgevers. Ook zijn er allerlei goede methodieken, profielen, projecten en (camouflage) cursussen ontwikkeld en uitgevoerd die aansluiting zoeken bij de leervraag of behoeften van de laaggeletterden. Toch hoort men vaak dat hiermee feitelijk meer NT2’ers bereikt worden dan NT1’ers. Onze voorstelling Laaggeletterd streeft ernaar dit te doorbreken. 

Dank
Bij deze willen we onze samenwerkingspartners Stichting Lezen & Schrijven, Pharos en Zet een Punt bedanken voor hun kennis en meedenken over de inhoud van de voorstelling. De voorstelling is geïnspireerd op de personages en profielen van KLASSE!

Wanneer en hoe kunt u de voorstelling Laaggeletterdheid inzetten?

In overleg met u zullen we een datum inplannen. We spelen de voorstelling door heel Nederland. U kunt de voorstelling inzetten op verschillende manieren. Als een kick-off van een aanpak van een traject, of als start of onderdeel van een bijeenkomst, training of workshop. Door u als organisatie of in samenwerking met uw samenwerkingspartner(s). 

Corona-proof 

De acteurs nemen tijdens de voorstelling de 1,5 meter afstand in acht. Dit in verband met de RIVM-richtlijnen t.a.v. het Coronavirus. Op dit moment mag de voorstelling bijgewoond worden door 30 personen, per 1 juli 2020 door 100 personen. We sturen u bij interesse onze Samenwerkingsvoorwaarden ten aanzien van het speelvlak, geluid, etc. 

Onze expertise in laaggeletterdheid

Als bureau zetten we ons expert-team laaggeletterdheid, dat bestaat uit 12 professionele trainingsacteurs, al jaren bijna wekelijks in bij trainingen ‘Herkennen en Omgaan met laaggeletterden’ en ‘Motiverende Gespreksvoering’ (NT1’ers) in bij o.a. de Stichting Lezen & Schrijven, Pharos, gemeenten, bibliotheken, UWV’s, Sociale Wijkteams etc. Met een expert team van 12 trainingsacteurs die hier speciaal op ingewerkt zijn.

Voor grote groepen brengen we ook interactief regietheater rond dit onderwerp.