Leadership and Safety traject

D&F Group B.V. en zijn 'Safety- Academy.nl' helpt de industrie om de veiligheid te verbeteren met als ultiem doel het volledig voorkomen van incidenten. 

De laatste maanden hebben we voor Total Antwerpen onder leiding van D&F, succesvol interactieve trainingen verzorgd in het leiderschapstraject om de veiligheid te versterken. Veiligheid en gedrag, Aanspreken op onveilig gedrag, Veiligheid en Leiderschap, Veiligheidscultuur e.d. zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

Dit traject in Antwerpen is uitgevoerd met onze inzet van Belgische en Nederlandse senior trainingsacteurs, experts op het terrein van Veiligheid en Gedrag. We ondersteunen al jaren deze deskundige partner op het terrein van Safety, in deze diverse trainingen. We ervaren het met groot plezier om samen te werken met deze deskundige en leuke trainers en adviseurs van D&F.

www.safety-academy.nl heeft veiligheidstrainingen ontwikkeld voor:

  • machineveiligheid
  • procesveiligheid
  • veiligheidscultuur en -gedrag