Expert in laaggeletterdheid!

Erg trots zijn we op onze samenwerkingspartners Pharos en Stichting Lezen & Schrijven die zo hard werkt om het aantal laaggeletterden in Nederland te verminderen. We leveren met heel veel passie een bijdrage aan de trainingen en bijeenkomsten ten aanzien van het thema Laaggeletterdheid. 

Zodat organisaties, hulpverleners, vrijwilligers en jij en ik, mensen als Jack Sweegers kunnen ondersteunen, durven doorverwijzen naar hulp en een kans kunnen bieden. 

Met ons expert-team trainingsacteurs Laaggeletterdheid laten we steeds meer mensen ervaren hoe je dit onderwerp bespreekbaar kunt maken!