Search
Close this search box.
  1. Hetsen & Visschers
  2. >
  3. Nieuws
  4. >
  5. Actueel
  6. >
  7. Mondige ouders zijn niet...

Mondige ouders zijn niet raar

“Mondige ouders vinden we niet raar, we vinden dat alleen maar heel bijzonder!”, aldus juf Ank, uit de serie Luizenmoeder.

Ouders en de leerkrachten van een school willen beiden het beste voor het kind. Ouders zijn over het algemeen zeer betrokken. Door de ouderbetrokkenheid zijn zij  kritischer en mondiger geworden. Voor de leerkracht is dat niet altijd gemakkelijk. Met ouders vinden verschillende soorten gesprekken plaats, van ouderavond, 10-minuten gesprekken, huisbezoek, slecht-nieuwsgesprekken tot toevallige gesprekken op de gang. Het voeren van deze gesprekken vraagt nogal wat deskundigheid, waaronder het beheersen van tal van communicatieve vaardigheden en empathie. Vooral in lastige kwesties is het soms moeilijk om oplossingsgericht te blijven communiceren. Vandaar dat afstemming steeds belangrijker wordt, met altijd  oog voor het beste voor het kind.

Door heel Nederland verzorgen we interactieve trainingen, workshops en bijeenkomsten met o.a. als thema ‘Moeilijke gesprekken met ouders’, ‘Moeilijke leerlinggesprekken’, ‘Interculturele communicatie met ouders’, ‘Omgaan met grensoverschrijdend/agressief gedrag’, enzovoort.