Search
Close this search box.
  1. Hetsen & Visschers
  2. >
  3. Nieuws
  4. >
  5. Het theater als spiegel...

Het theater als spiegel van de digitale samenleving

Bibliotheek Rotterdam trekt aan de bel en is uitermate actief aan de slag om de Rotterdammers beter te ondersteunen zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. In Nederland kampen we met een grote uitdaging: de digitalisering in de maatschappij gaat enorm snel en ondanks de voordelen die dit met zich meebrengt, ervaart 20% van de Nederlanders moeilijkheden bij het digitaal regelen van hun zaken. Want de impact van onvoldoende digitaal vaardig zijn met computer, smartphone of tablet in relatie tot de digitale overheid kan groot zijn voor iemands dagelijks leven. “Iedereen heeft namelijk het recht om regie over zijn/haar eigen leven te hebben” aldus Myrthe Rensen, programmamanager Digitale Inclusie Rotterdam.

“Inwoners kunnen inmiddels met simpele vragen bij alle 23 vestigingen van de bibliotheek Rotterdam terecht. Voor de meer ingewikkelde vragen zijn er op 8 vestigingen spreekuren ingericht waar specialisten de Rotterdammers ondersteunen. Daar zijn we trots op!” Naast de organisatie van de spreekuren worden er door de bibliotheek ook cursussen en workshops digitale vaardigheden geprogrammeerd, waar mensen kunnen leren om (beter) te werken met een laptop, tablet of smartphone.

“Een belangrijke speerpunt binnen het programma Digitale Inclusie is het creëren van bewustzijn over de problematiek. Er zijn nog veel organisaties en personen die onvoldoende op de hoogte zijn van de uitdagingen waar mensen tegenaan lopen en over welke mensen we het überhaupt hebben. De eerste gedachte is vaak dat het alleen de ouderen zijn die de digitalisering moeilijk bij kunnen benen, maar het probleem strekt zich uit over alle leeftijdscategorieën. Hetsen & Visschers training en acteursbureau heeft ons geholpen om de verschillende doelgroepen in beeld te brengen en concrete voorbeelden laten zien van situaties waar mensen in het dagelijks leven mee te maken krijgen.”

Overbruggen van de digitale kloof: Het belang van persoonlijke ondersteuning in een digitale wereld

Met de inzet van interactief regietheater liet Hetsen & Visschers bijvoorbeeld zien dat jongeren veel moeite kunnen hebben met het regelen van allerlei zaken als zij 18 jaar worden. Denk bijvoorbeeld aan een zorgverzekering, studiefinanciering, huurtoeslag, en zo nog meer! Of een moeder die niet durft aan te geven dat ze de schoolapp niet goed begrijpt. Dit zijn hele normale zaken, die vaak voorkomen, maar waar toch nog een taboe op rust voor veel mensen. “Door de interactie met de zaal en de spiegel die Hetsen & Visschers als eye-opener kon geven leerden veel van onze partners dat het normaliseren van dit maatschappelijke probleem al een hele grote stap is.

Sinds ik me in dit thema verdiept heb blijf ik me nog regelmatig verbazen. Over hoe ingewikkeld organisaties het kunnen maken voor de mensen, over alle dingen waar mensen tegenaan kunnen lopen en over hoe moeilijk het voor hen kan zijn om hier hulp bij te krijgen. Veel mensen willen persoonlijk contact, even iemand aan kunnen spreken of een vraag kunnen stellen en dat wordt steeds lastiger als alles steeds meer digitaal geregeld moet worden.”

“Het heeft me ook verrast dat er in Nederland nog zoveel mensen zijn zonder toegang tot een apparaat of internetverbinding:

  • 17% van de Nederlanders heeft geen toegang tot een tablet of laptop;
  • 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit het internet gebruikt;
  • 1 miljoen Nederlanders hebben zeer lage inkomens en voor hen is het moeilijk om goede en werkende apparatuur aan te schaffen, zoals een laptop en telefoon.

Met deze kennis in je achterhoofd: hoe kun je dan van mensen verwachten dat ze allemaal ‘maar’ digitaal meedoen?

We zijn heel blij met de samenwerking met Hetsen & Visschers, omdat ons doel zeker is bereikt! Onze partners leerden om wie het gaat en waar mensen tegenaan kunnen lopen. Nu is het zaak om deze kennis ook om te zetten in actie.”

Wat heeft het jou opgeleverd?
“Veel meer inzicht en begrip voor de mensen waar het om gaat. En dat het zo enorm belangrijk is om continu met de mensen zelf in gesprek te blijven. We kunnen op beleidsniveau makkelijk van alles bedenken vóór de mensen, maar dat heeft geen enkele zin als je deze mensen er niet direct zelf bij betrekt. En áls mensen dan met een hulpvraag langs durven komen, neem dan ook de tijd voor ze en probeer in een goed gesprek/een goede intake te achterhalen wat nou precies de vraag achter de vraag is.”

Hoe ga je nu verder?
“We gaan als team Digitale Inclusie verder met het helpen van zoveel mogelijk Rotterdammers. Dat doen we door informatie en praktische hulp te bieden bij ons informatiepunten; door basiscursussen, themalessen en smartphoneworkshops te geven en door met het Netwerk Digitale Inclusie zoveel mogelijk partners in de stad aan elkaar te verbinden en vooral sámen de schouders eronder te zetten. Sowieso blijven we onvermoeibaar roepen naar alle mensen en organisaties hoe belangrijk het is dat wij ons hiervoor inzetten.”

Recente artikelen

Blijf vooraan staan!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.