Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Nieuws
 4. >
 5. Ons werk
 6. >
 7. Het belang van taal...

Het belang van taal op de werkvloer!

De gemeente Dordrecht zet zich in voor werkend Dordrecht en wil zo laaggeletterdheid nog meer aanpakken!

Veiligheid, hygiëne en digitaal mee kunnen doen zijn belangrijke thema’s bij werkgevers. Hiervoor zijn goede basisvaardigheden nodig bij werknemers én klanten.

Laaggeletterden hebben een baan

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. De meeste laaggeletterden hebben gewoon een baan en gaan dagelijks naar hun werk. Ze zijn ZZP’er of werken in loondienst. Veel van hen noemen we ‘laagopgeleid’. Zij hebben soms wat moeite om in onze talige samenleving hun weg te vinden. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden.

Voor werkgevers is het belangrijk dat medewerkers zich aan de veiligheidsvoorschriften houden, werkroosters en inwerkprogramma’s goed begrijpen en dat ze duidelijk communiceren naar collega’s en klanten. Voor klanten is het van groot belang dat ze uw brieven en dienstverlening goed begrijpen.

Effecten van laaggeletterdheid op de werkvloer

Effecten van een beperkte kennis van taal kunnen zijn:

 • loonbeslag
 • een hoger ziekteverzuim
 • ongelukken op de werkvloer
 • schaamte en het vermijden van situaties waarin lezen en schrijven wordt gevraagd
 • moeite met nieuwe digitale systemen

Werknemers zijn vaak heel handig in het vermijden van situaties waarin een beroep op hun taalvaardigheid wordt gedaan. Doorgroeimogelijkheden voor werknemers zijn daarom vaak beperkt en het behalen van (verplichte) certificaten soms een probleem.

Werkgevers event in Dordrecht

Op 2 september 2021 houdt de gemeente Dordrecht samen met het Leerwerkbedrijf en Stichting Lezen & Schrijven een wergevers-event voor alle werkgevers uit de regio. Vanuit Hetsen & Visschers starten we de bijeenkomt met de voorstelling Laaggeletterd om inzicht te geven in hoe laaggeletterden zich staande houden en waar zij tegenaan lopen.