Search
Close this search box.
 1. Hetsen & Visschers
 2. >
 3. Nieuws
 4. >
 5. Actueel
 6. >
 7. Diversiteit op de werkvloer...

Diversiteit op de werkvloer is leuk en het loont!

Diversiteit en inclusiviteit op de agenda

Wat blijkt: bedrijven met een divers personeelsbestand presteren beter! Diversiteit op de werkvloer begint bij werving en selectie en eindigt eigenlijk nooit.

Diversiteit en inclusiviteit biedt kansen

De komende jaren zal het steeds noodzakelijk worden voor overheden, bedrijven en organisaties om dit thema op de agenda te zetten. Vergelijk het met de keuze in eten en de grote diversiteit in restaurants. Al die smaken leveren meer op. Naast heerlijk eten ook genieten van andere culturen, rituelen en gewoonten. Wat armoedig zou het zijn als we alleen nog maar de ‘stamppot’ kennen en kunnen eten in plaats van de keuze uit al die heerlijke diverse gerechten uit alle windstreken en de positieve invloeden op elkaars gerechten?

Inclusiviteit, inclusie, gaat over erbij horen, meedoen, insluiting. Een gevarieerde samenleving die ook herkenbaar en zichtbaar is in je bedrijf of team. Niemand wordt uitgesloten en iedereen kan meedoen. Inclusie, insluiting, is het tegenovergestelde van exclusie, uitsluiting. Op dit moment wordt er in veel bedrijven en organisaties helaas nog te weinig aandacht besteed aan dit thema.

Belangrijke motivatie en drijfveer voor bedrijven die actief zijn in diversiteit en inclusie is enerzijds de herkenbaarheid voor hun afnemers, klanten en personeel en anderzijds de meerwaarde van diversiteit in medewerkers. Ieder voegt iets toe en vult elkaar aan! Verschillen omarmen levert een organisatie meer op. De klantengroep kan groeien door deze herkenning.

Diversiteit voedt ook innovatie en inclusiviteit

Het creëert een werkomgeving waarin verschillen in opleiding, geslacht, economische situatie, achtergrond en afkomst worden geaccepteerd. Dat daarnaast ieders bijdrage wordt gewaardeerd aan het geheel. Andere invloeden en input levert iets extra’s op. Deze visie en werksfeer kan prestaties in een bedrijf sterk verhogen. Inmiddels is de meerwaarde van diversiteit en inclusie meermaals bewezen.

Diversiteit en inclusiviteit als onderdeel van selectiegesprekken en aannamebeleid.

Ontwikkeling en inzicht in onbewuste vooroordelen is een stap om te komen tot verandering. Daarnaast is het heel belangrijk om een andere, meer op diversiteit gerichte aanpak uit te stippelen en te bekijken hoe dit te borgen in de organisatie zodat dit ook sterk verankerd wordt in de organisatie.

Gesprekken oefenen met meer oog voor diversiteit

Waarom leren werken met diversiteit? Om te kunnen of leren omgaan met diversiteit zijn een aantal redenen voor:

 • Je moet goed kunnen samenwerken met collega’s die anders zijn dan jij en elkaar aanvullen
 • Je moet werken voor diverse klanten, bij wie je je moet kunnen aansluiten
 • Je organisatie moet goede werknemers kunnen vinden en heeft iedereen nodig
 • Je bedrijf opereert misschien internationaal

Deze vaardigheden kun je oefenen met een van onze expert senior trainingsacteurs op dit terrein. Een trainingsacteur kan je hierbij ondersteunen:

 • Inzicht in je vooroordelen, anders communiceren
 • Collega’s op de juiste manier aanspreken op diversiteit en inclusie
 • Je communicatie aanpassen
 • En meer…

Wil je hier meer over weten?

Training Diversiteit & Inclusiviteit

Wil je je team versterken door meer diversiteit in je team en organisatie?

Met medewerkers met een verschillende opleiding en achtergrond, leeftijd en geslacht kun je de meerwaarde optimaal benutten en de samenwerking versterken. De maatschappij met zijn grote diversiteit aan inwoners is ook divers. De meerwaarde van diversiteit wordt door steeds meer organisaties ervaren. Meer informatie.