Trainingen

Onze trainingen zijn interactief, leuk en resultaatgericht
Willen, weten, kunnen en doen!

We gaan samen aan de slag op een effectieve en leuke manier met leerdoelen en leerwensen.
De trainingsacteurs en co-trainers ondersteunen de deelnemers tijdens uw trainingen en workshops:

  1. In het krijgen van inzichten en versterken van gedrag en vaardigheden.
  2. Door realistisch spel de verbinding te leggen tussen de theorie en de alledaagse praktijk.

"Onze medewerkers gingen de dag erna één of meerdere verbeteringen toepassen! Zij ontdekten meteen de voordelen van ander gedrag." 

U kunt rekenen op een hoge kwaliteit!
Per training zetten we gericht trainingsacteurs en co-trainers (trainer en acteur in 1 persoon) in op de diverse expertise terreinen, branches, deelnemers en vragen. Dit is mogelijk doordat we werken met trainingsacteurs en co-trainers die expert zijn op 1 of meerdere expertiseterreinen, branches en vragen. 

ONLINE TRAINEN MET EEN TRAININGSACTEUR
Het online trainen is mogelijk en toepasbaar op diverse thema’s zoals bijvoorbeeld online verzuimtraining, online training inzetbaarheid, online training laaggeletterdheid, online training agressie, online training stresshantering, online training traumaverwerking, online training klantgerichtheid, online training feedback en feedforward, online training rond veiligheid en aanspreken, enz.

Hebt u of uw klant een (nieuwe) vraag?
We vinden het leuk om desgewenst suggesties te doen, mee te denken in werkvormen en aanpak. In de loop van de jaren hebben we vele trainingen en workshops (mee) verzorgd en ontwikkeld rond diverse thema's.
Bij de thema's hieronder ziet u de diverse onderwerpen van de trainingen en workshops.