Themabijeenkomst

Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Voor de hele organisatie of voor een deel ervan? 

Met de inzet van onze trainingsacteurs en trainer-acteurs brengt u op een prikkelende manier uw thema of issue onder de aandacht! Een en ander afhankelijk van de branche of de setting en de ontwikkelingen daarin. Op een luchtige wijze met een serieuze ondertoon wordt het thema onder de aandacht gebracht. De vorm passend bij het thema of de verandering die speelt op uw afdeling of in de hele organisatie. De themabijeenkomst inspireert en verbindt de deelnemers!

Het thema kan op verschillende manieren interactief in uw organisatie onder de aandacht gebracht worden. Afhankelijk van de branche en de deelnemersgroep kan de aanpak en de invulling bepaald worden. Samen bekijken we graag welke vorm en aanpak bij uw wensen het beste past.

Meer informatie over interactieve bijeenkomsten, zie Bedrijfstheater en voorbeelden Regietheater.