Regietheater

Prikkelend, inhoudelijk en met humor!
Interactief regietheater houdt de deelnemers een spiegel voor, nodigt uit tot discussie en maakt knelpunten zichtbaar. De deelnemers zijn actief betrokken in het aandragen van oplossingen en ander gedrag in de praktijk van alledag. 
Actie en reactie! Deelnemers ervaren interactief theater als informatief en zeer onderhoudend.

Welke thema's?
Alle thema's en onderwerpen kunnen door ons ontwikkeld worden tot  bruikbare regiescènes. We hebben vele bijeenkomsten succesvol verzorgd en zijn ervaren met een groot aantal thema's voor vele doelgroepen, en desgewenst organisatie breed. 

"De scène en jullie spel hebben goed aan de verwachtingen voldaan! Herkenbaar en goed neergezet, indringend zonder overdreven dramatiek." 

Wanneer kunt u interactief regietheater inzetten?
Interactief regietheater of een regiescène(s) kunt u inzetten bij trainingen en workshops, een kick-off, interactieve bijeenkomsten, seminars, studiedagen, congressen, een interactieve start van een trainingstraject, enz. Ook is deze werkvorm erg geschikt als uw afdeling en/of organisatie een thema of een andere werkwijze op een bijzondere manier onder de aandacht wilt brengen.

Voor wie?
Interactief regietheater is geschikt voor alle branches, doelgroepen en opleidingsniveaus. De grootte van de groep kan variëren van een trainingsgroep tot rond 80/100 deelnemers. Bij meer dan 80/100 deelnemers is dat ook mogelijk met bijv. de 'panelaanpak' en een ervaren intermediair/moderator van ons bureau. 

Onze klanten

Lees verder >

Diensten

Lees verder >