Serious Games

Hoe werkt een serious game? 

Spelen en leren hebben veel met elkaar te maken. Kinderen leren door te spelen en door dingen uit te proberen. In een maatschappij met regels, waarden en normen zijn we het spelen wat kwijtgeraakt. Maar spelen is nieuwe dingen uitproberen, om te weten hoe iets werkt en wat niet. Ook geven onze hersenen een stofje af op het moment dat we nieuwe dingen leren en daardoor voelt het goed. Bij serious games kom je steeds problemen tegen die je moet oplossen. Het succesvolle gevoel, dat je zelf hebt bedacht hoe je dit probleem kon oplossen geeft een belonend gevoel!

Onze games met acteurs zijn leuk, spannend en effectief.
De reality-check!

Een game met trainingsacteurs is een zeer effectieve en prettige manier van leren met collega's of team. Een game is een dynamische praktijksimulatie waarbij je een halve dag of een hele dag kunt oefenen rond een thema en/of verandering. De deelnemers verrichten naar gelang het doel, allerlei taken en zien zich voor diverse opdrachten geplaatst. Doen en ervaren, afgewisseld met reflectie. 

Wanneer een (serious) game inzetten?

Een game of praktijksimulatie is zeer geschikt als onderdeel van een verandering- of opleidingstraject. Deelnemers oefenen zeer actief, denken na, experimenteren en nemen beslissingen in een gefingeerde omgeving. Ze ervaren of krijgen te horen wat het effect is van hun gedrag, aanpak, beslissingen of advies. Naast effectieve leerervaringen is een game ook een teambeleving. 

Games zijn voor allerlei zaken te gebruiken, zoals bijvoorbeeld:

  • Het oefenen van vaardigheden. 
  • Het werken met competenties. 
  • Het uitproberen van een nieuwe werkwijze in verband met nieuwe ontwikkelingen intern, extern, bij klanten of op de markt. 
  • De samenwerking binnen een team of afdeling versterken en de inzetbaarheid vergroten.

"Wat een leuke dag! Veel geleerd en mijn collega's op een andere manier leren kennen. Het gezamenlijk en alleen werken aan casussen was heel leerzaam."

Hoe werkt een game met acteurs?

Er wordt meestal in kleine groepjes of teams gewerkt, waardoor er echt sprake is van individuele aandacht. Door een competitie-element als speelse factor in te brengen, is het werken aan de diverse opdrachten leerzaam én spannend! Bovendien werkt een game zeer resultaatgericht. Je wilt het als team immers goed doen.  

Bij de games die wij verzorgen werken we met trainingsacteurs. Zij zullen er door hun rol en spel voor zorgen dat u direct in de praktijksituatie 'getrokken' wordt. Ook krijgt u van hen direct mondeling of schriftelijk feedback, zodat u deze meteen voor het volgend onderdeel van de game kunt gebruiken. U leert sneller! De game wordt altijd geleid door een deskundige begeleider die niet alleen verantwoordelijk is voor de logistiek van de dag, maar ook gericht is op uw persoonlijke leerdoelen.

Een serious game op maat! 

Het kan zijn dat u een speciaal op uw organisatie afgestemde game wilt. Maar misschien wilt u juist liever een branchevreemde game, waarbij de nadruk ligt op specifieke vaardigheden die u wilt oefenen. We denken graag met u mee!