Coaching

Verandering door coaching op maat!

Managers en medewerkers zijn aangenaam verrast over het effect van deze individuele coaching of de coaching in kleine groepjes. Door de samenwerking met een trainingsacteur of co-trainer (trainer en acteur in 1 persoon) bereiken we meer! Een trainingsacteur is het oefenmateriaal zodat de manager, leidinggevende of medewerker moeilijke situaties op een veilige manier oefenen. 


Wat is uw wens?

  • Individuele coaching of coaching in kleine groepjes?
  • Een dagdeel of een langer traject?
  • Op de werkplek of juist niet?
  • Uw bedrijf, afdeling of meerdere kandidaten coachen door 'inloopuren of inloopdagdelen' te organiseren?
  • Coaching na een e-learning traject om het geleerde goed te borgen?

Alle thema's zijn mogelijk: Van 'Hoe geef ik leiding' tot 'Hoe presenteer ik mezelf, het product of mijn bedrijf'. 'Hoe ga ik effectief om met die medewerker' tot 'Omgaan met lastige (agressie) situaties' en 'Moeilijke oudergesprekken'.

Bij coachen is veel mogelijk 
In samenspraak met de trainer en/of klant en deelnemer worden de leerwensen van de medewerker(s) besproken. Het oefenen staat centraal, ondersteunt door passende theorie. Afhankelijk van de leerbehoefte kan coachen op de werkplek zelf heel nuttig zijn. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het coachen van bijvoorbeeld balie- of receptiepersoneel in het klantgericht telefoneren of het coachen van verkopers tijdens verkoopgesprekken.

Oefenen van nieuw gedrag
De coachee kan na bewustwording van opvattingen, gedragingen en/of belemmeringen al doende verschillende opties uitproberen. Hij/zij kan oefenen met nieuw gedrag, vaardigheden aanscherpen en gedragsalternatieven uitproberen. Het werk van alledag is het uitgangspunt in de leersituatie. Afhankelijk van de deelnemer wordt de coachingsstijl steeds aangepast.