Bedrijfstheater

Bedrijfstheater voor bedrijven en organisaties

Wanneer bedrijfstheater inzetten?

Bedrijfstheater zetten we in bij de zeer diverse vragen vanuit bedrijven en organisaties. Dit kan zijn als uw bedrijf of organisatie te maken heeft met: 

  • veranderingsprocessen, een nieuwe wijze van werken binnen het team of bedrijf, een cultuurverandering
  • personeelsbijeenkomsten,  
  • de kick-off van een trainingstraject, 
  • een nieuw product of dienst, een andere aanpak of werkwijze, een nieuwe klantbenadering, een betere samenwerking
  • bij themadagen, studiedagen, conferenties, symposia, klantdagen e.d. 

We hebben meer dan 25 jaar lang ervaring met Bedrijfstheater en hebben vele honderden voorstellingen Bedrijfstheater gespeeld in alle branches, van overheid tot bedrijfsleven. Het grootste compliment, wat we iedere keer weer krijgen, is dat wij en onze aanpak niet vluchtig zijn of dat het alleen buitenkant is. Dat de inhoud blijft hangen en ergens over gaat! Dat het lijkt alsof we uit de organisatie komen en dat we op die wijze voor verbinding zorgen en uitnodigen tot andere inzichten en een andere aanpak. Ons credo is daarbij dat inhoud en humor samen 1+1=3 wordt!  

Bedrijfstheater met bijvoorbeeld Regietheater, Bedrijfsgames, Illustratie scènes, Terugspeeltheater, Vooruitspeeltheater, Wat-Als dilemma theater, Spiegeltheater en/of Improvisatietheater enz.. Afhankelijk van thema, doelen en deelnemers wordt de aanpak en vorm in overleg bepaald.   

We gaan met de opdrachtgever in gesprek over het thema aan de hand van specifieke vragen die in korte tijd veel informatie opleveren. 'Waar staan we nu en waar wilt de opdrachtgever naar toe?
Wat zijn belemmeringen, weerstanden en valkuilen?'  
In ons team zit veel expertise en desgewenst kan dat aangevuld worden met bijvoorbeeld muzikanten en anderen die een toevoeging zijn.   

Bedrijfstheater maakt het onzichtbare zichtbaar!

Bedrijfstheater maakt de medewerkers ontvankelijk voor verandering! 

  1. Met bedrijfstheater komen we direct tot de kern en wordt het onzichtbare, de wrijving en de reuring onder de oppervlakte, zichtbaar gemaakt. 
  2. Het spel en de inhoud werken verhelderend en raakt de medewerkers. 
  3. De actie en reactie in beeld gebracht, vergroot de betrokkenheid en zet mensen in beweging. 
  4. De gezamenlijke aanpak en beleving maakt het mogelijk om nieuwe stappen te maken. 
  5. Doelen bereiken als organisatie, team en medewerker. 

Zie ook onze informatie en voorbeelden van bedrijfstheater bij Regietheater , dit als een bruikbare werkvorm bij bedrijfstheater. Heeft u een wens of vraag? Bel gerust even met 076-5219541 of e-mail info@hetsen-visschers.nl.