Home  >  Trainingen  >  Zorg; organisaties voor mensen met een (verstandelijke) beperking  >  Presenteren en samenwerken tijdens transitie


Onderscheidend presenteren en samenwerken tijdens transitie

Er wordt door de transitie AWBZ/Wmo van cliënten verwacht dat ze meer zelfredzaam zijn en daar waar nodig meer gebruik maken van familie, vrijwilligers, netwerken en andere voorliggende voorzieningen. 

Voor managers en medewerkers in de sector voor mensen met een beperking zal dit ook een grote verandering inhouden. Van u wordt o.m. verwacht dat u uw organisatie richting gemeenten en bedrijfsleven onderscheidend presenteert. Daarnaast wordt van u verwacht dat u ondernemend bent en veel meer samenwerkt met ketenpartners en andere aanbieders. 

Het kan zijn dat u daar ondersteuning bij wilt. Of voor uzelf als manager of voor uw medewerkers, begeleiders.

In de workshop kunnen de volgende punten aan de orde komen afhankelijk van uw wensen:

  • Het laten aansluiten van uw diensten, producten bij verwachtingen en behoeften van gemeenten en bedrijfsleven m.a.w. vraaggericht presenteren.
  • Het kort en bondig verwoorden wat uw eigen organisatie onderscheidt van anderen.
  • Het afstemmen van uw stijl van communiceren op de ander b.v. gemeente/bedrijven
  • Samenwerken met ketenpartners en andere aanbieders: zijn dat nou collega's, concurrenten of concullega's?
  • Wat wilt u bereiken in die samenwerking als organisatie? Het beleid van uw organisatie.
  • En hoe doet u dat praktisch: samenwerken?

Onze werkwijze
Wij werken altijd interactief, praktijk- en resultaatgericht en zorgen voor een prettig en effectief leerklimaat. Er wordt naast uitwisseling, discussie en theorie veel geoefend met uw praktijksituaties. Onze co-trainers zijn nl. ook professioneel trainingsacteurs.

Afhankelijk van uw wensen kan ook een collega-manager van een andere organisatie eventueel het een en ander vertellen over zijn ervaringen in deze.

Voor wie
Managers  - en mogelijk ook medewerkers - in de sector voor mensen met een beperking.

In samenspraak met u kunnen bepaalde accenten aangebracht worden die meer aansluiten bij uw specifieke situatie.

Duur  
1 dag met eventueel een vervolg.
In company.

Interesse? Vraag vrijblijvend om informatie.


Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 11117

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >