Home  >  Trainingen  >  Zorg; organisaties voor mensen met een (verstandelijke) beperking  >  Voorstelling Beperkte dilemma s voor mensen die werken met verstandelijk beperkten

Voorstelling Beperkte dilemma s voor mensen die werken met verstandelijk beperkten

 "Veel toneel gezien tijdens studiedagen maar meestal over de top.
Dit was prikkelend, bijzonder goed, super, universeel en heel herkenbaar. Met de nodige humor. De nagespeelde cliënten werden in hun waarde gelaten. De dilemma's werden kernachtig neergezet"
 
José de Boer, afdeling communicatie Esdégé-Reigersdaal.

 "Jullie toneelvoorstelling werkt als een spiegel; inspirerend en confronterend"
"Het gaf heel veel stof voor discussie"
Hennie Blok, Stafmedewerker kwaliteit Gemiva-SVG Groep

Voorstelling 'Beperkte dilemma's'

Prikkelend, confronterend en humoristisch!

Inhoud

De prikkelende, confronterende en ook humoristische voorstelling gaat over allerlei dilemma's die begeleiders, ouders en familieleden tegen komen in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, zoals:

Criminaliteit, Drugs, Kinderwens, Agressie, Overlast in woonbuurt, Sociale Media, Allochtone cliënten, Wensen, Eisen van ouders, Loverboys, Vegeterende cliënten, Seksualiteit e.a. dilemma's.

Thema's die steeds terugkeren zijn de autonomie van de cliënt, het loslaten, het stellen van grenzen, de andere positie van ouders naast die van de begeleiders. De voorstelling reikt geen oplossingen aan maar brengt als in een rollercoaster de dilemma's helder en soms confronterend voor het voetlicht.
Zij gaat niet alleen over licht verstandelijk beperkten maar ook over ernstig verstandelijk beperkten en over vegeterende cliënten.

Voor wie?

 • Begeleiders, teamleiders en managers van organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. 
 • Ouders, familieleden en verwanten van (verstandelijk) beperkten. 
 • Studenten en opleidingscentra.

Waarvoor is de voorstelling geschikt en hoe deze in te zetten?

 • De voorstelling als onderdeel van een themadag, studiedag of teamdag. 
 • Deze voorstelling is erg geschikt om instelling breed bekeken te worden door (nieuwe) mensen van allerlei afdelingen, voorzieningen en doelgroepen. Hierdoor ervaart men het gemeenschappelijke in de diverse dilemma's bij de meest uiteenlopende doelgroepen. Tevens verbreedt men daardoor de blik en kan men van elkaar leren als het gaat over het omgaan met de diverse dilemma's. 
 • Bij bijeenkomsten voor ouders en verwanten. 
 • Bij bijeenkomsten voor begeleiders van dagbestedingen.  
 • Voor studiedagen rond ethiek en thema's als loslaten en autonomie. 
 • Voor opleidingen in de zorg.

Mogelijkheden na de voorstelling

 • Met de voltallige groep kunnen we desgewenst het nagesprek leiden en/of 
 • Discussiëren en ervaringen uitwisselen in kleine groepjes aan de hand van een thema of dilemma en diverse vraagstellingen. Deze kunnen in overleg met opleiders of met de organisatie worden opgesteld. 
 • Bovendien kan de voorstelling, indien gewenst, op maat gemaakt worden, ook in de vorm van interactief regietheater.

Waar
De voorstelling kan naar wens overal in het land plaatsvinden bij de organisaties zelf.

Enkele reacties op de voorstelling:
"Ik vond het een enorm leuke en goede voorstelling, waarbij in een rap tempo diverse dilemma's voorbij kwamen. Ook goed om te zien hoe vaak een groepsleider wel niet te maken heeft met dilemma's! Ik zou het zeker aanraden bij diverse afdelingen, zeker ook binnen de opleidingen in de zorg voor mensen met een beperking."(Linda, teamleider ASVZ).

"Ik vond de voorstelling confronterend, snel, levensecht en deed volgens mij wel recht aan de dilemma's die zeer herkenbaar zijn. Voorstelling ook zeer geschikt voor managers, doet echt een appèl op emoties en handelingen. Ook geschikt voor ethische discussies. "De naakte waarheid" zou als titel in mijn optiek ook recht doen aan jullie prestatie." (Marianne, Beleidsmedewerker Kennis Kwaliteit & Beleid, Amarant).

"Wij denken dat jullie goed inzetbaar zijn bij themadagen (voor grotere groepen)" (Ine adviseur HRM, Prisma).

Door wie
Bureau Hetsen & Partners, onderdeel van Bureau Hetsen & Visschers, verzorgt al jarenlang met docenten drama, professionele trainingsacteurs en trainersopdrachten voor de diverse organisaties die werken voor en met de mensen met een verstandelijke beperking. Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 07096

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >